Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Besøk av taler/inspirator fra Bibelselskapet

Har dere lyst på besøk av taler/inspirator fra Bibelselskapet i forbindelse med markeringen av Bibeldagen 2020?

Hvis vi får flere forespørsler enn vi har personer tilgjengelig, så prioriterer vi som følger:
  • Felleskirkelige arrangement
  • Markeringer som er «spesielle» (f.eks. innvielse av ny kirke)
  • Arrangementer med tilknytning til bibelarbeidet i Kina.

Det er en forutsetning at det gis offer til bibeldagsprosjektet hvis dere mottar besøk fra Bibelselskapet.

Bibelselskapet dekker kostnader ifm reise og opphold for utsendingen.

Ann-Catherine Kvistad (Foto: Dan Aksel H. Jacobsen)
Ann-Catherine Kvistad

Spørsmål? Kontakt gjerne innsamlingsleder Ann-Catherine Kvistad, e-post: ack@bibel.no


Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO