Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Forbønn

til jubileumsgudstjenesten ved Bibelselskapets 200-årsjubileum.

Vi takker deg, Gud, for alle biblene som er spredt i Norge de siste to hundre årene. Takk for at vi kan lese om dine storverk på våre egne tungemål, på bokmål, nynorsk og de samiske språkene. Takk for alle som har lært din Sønn, Jesus Kristus, å kjenne gjennom disse biblene. Velsign alle dem som i dag leser ditt Ord. Velsign arbeidet med å spre Ordet i landet vårt også i årene som ligger foran oss. Det ber vi deg om, vår Gud og Far.

Vi lover deg, Gud, for dem som først kom med ditt Ord til landet vårt. Takk for at du kalte dem til å reise ut med ditt Ord. Vi takker deg for alle de som gjennom årene har arbeidet med å oversette Ordet til våre språk. Takk for alle, også fra vårt eget land, som har fulgt kallet til å oversette ditt Ord til andre språk. Vi ber om at din hellige Ånd også i dag må inspirere oss til å lese ditt Ord i kirke, hjem og samfunn. Det ber vi deg om, vår Gud og Far.

Vi priser deg, Gud, for alle land hvor de kan lese ditt Ord i dag. Takk for alle i Norge som trofast støtter arbeidet med å spre ditt Ord. Vi ber deg velsigne våre søsken i bibelselskapene over hele verden. Fri dem fra all fare og la det bli frukt av arbeidet deres. Vi ber deg i dag særskilt for bibelarbeidet på Cuba, og for de barnebiblene vi støtter med våre gaver. La dem bli til velsignelse i kirkene på Cuba. Det ber vi deg om, vår Gud og Far.

Vi ber deg, Gud, for oss selv og vårt eget land. La ditt Ord ha framgang blant alle folkeslag, men også her hos oss. Velsign alle som åpner ditt Ord, både unge og eldre, enslige og familier. La Ordet bli til hjelp, styrke og inspirasjon for oss, også i årene som kommer. La det forme og omskape oss, så vi elsker deg som har skapt oss, og våre medmennesker som oss selv, og lever livet vårt til ære for deg. Det ber vi deg om, vår Gud og Far.

Vær med og støtt bibelarbeidet på Cuba!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO