Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Jubileumssalme

En åpen bibel

T: Hans J. Sagrusten
M: Gunnar Melbø

1. En åpen bibel på alle bord! 
Lik brød som brytes og deles ut, 
slik deler vi dine gode ord. 
De styrker oss på vår vandring, Gud. 
En åpen bibel på alle bord.

2. En åpen bibel er i vårt hjem!
En stille kilde som renner klar
og skaper liv der den bryter frem.
Vi søker kilden og ber om svar.
En åpen bibel er i vårt hjem!

3. En åpen bibel i alle land!
Der troen lenge var presset ned,
skal Ordet flyte som kildevann.
Det stiller tørsten og gir Guds fred.
En åpen bibel i alle land!

4. En åpen bibel er i vår hånd!
Med hvite ark eller blankt som speil
er Ordet fylt av Guds éne Ånd.
Vårt livs kompass fører aldri feil:
En åpen bibel er i vår hånd.

Ein open bibel

T: Hans J. Sagrusten
M: Gunnar Melbø

1. Ein open bibel på alle bord! 
Lik brød vi bryt og får dela ut, 
slik deler vi dine gode ord. 
Dei styrkjer oss på vår vandring, Gud.
Ein open bibel på alle bord! 

2. Ein open bibel er i vårt hus!
Ei stille kjelde som sildrar klår
og skapar liv med sitt stille sus.
Vi kjem til kjelda med torsten vår.
Ein open bibel er i vårt hus!

3. Ein open bibel i alle land!
Der trua lenge var pressa ned,
skal Ordet flyte som kjeldevatn.
Det stiller torsten og gjev Guds fred.
Ein open bibel i alle land!

4. Ein open bibel er i vår hand!
Med kvite ark eller blankt som spegl
er Anden i dette Ordet sann.
Vårt livs kompass fører aldri feil:
Ein open bibel er i vår hand!


Vær med og støtt bibelarbeidet på Cuba!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO