Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Bibelselskapet 200 år (kort)

Til bruk under innledningen til gudstjenesten eller på kunngjøringplass. Kort versjon.

Kjære menighet

Det var mangelen på bibler som førte til at det første Bibelselskapet ble stiftet. Den unge jenta Mary Jones i Wales hadde spart penger i mange år for å få kjøpt seg en bibel. Men da hun kom frem til prestegården, etter å ha gått i fire mil, var det ingen bibler å få kjøpt.

Året var 1796, og i hele Europa var situasjonen slik som i Wales: Det fantes ikke nok bibler til vanlig folk, og dessuten var de altfor dyre til at folk flest kunne ha råd til en.

Presten som opplevde å få Mary Jones på døra, var en av dem som stiftet det britiske Bibelselskapet i 1804. Fortellingen om jenta som ønsket seg en bibel, men ikke kunne få tak i en, ble en inspirasjon for den store familien av bibelselskaper over hele jorden.

Også her i Norge var den mangelen på bibler som inspirerte til å stifte et bibelselskap. Biskop Johan Nordahl Brun fikk i 1815 gjennomført en bibeltelling i 22 prestegjeld rundt Bergen. Tellingen viste at for hver tusende innbygger fantes det bare 41 bibler.

Tellingen ble en sterk inspirasjon for det nye bibelselskapet. Det Norske Bibelselskap ble stiftet den 26. mai 1816. Gjennom 1800-tallet ga en først ut nytestamenter der det danske språket gradvis ble fornorsket. Den første hele Bibelen ble gitt ut i 1854.

Men det var ikke før i årene rundt år 1900 at vi fikk Bibelen på våre egne språk. I 1895 kom hele Bibelen på nordsamisk. I 1904 kom Bibelen på riksmål, oversetter fra grunnen av fra grunnspråkene til norsk, og i 1921 kom hele Bibelen for første gang på landsmål.

I dag, etter 200 år, finnes det en bibel i de fleste hjem i Norge. Nå i vår tid er utfordringen derfor en annen: Å hjelpe folk til å bruke Bibelen. Å «åpne Bibelen for alle» er målet for Bibelselskapet. La dette 200-årsjubileet inspirere oss til å ta Bibelen i bruk!

I dag finnes det rundt 150 bibelselskaper som arbeider i mer enn 200 land. Alle har den samme visjonen: «Guds Ord til alle mennesker, på et språk de forstår og til en pris de kan betale». I mange land opplever de ennå den samme situasjonen som vi hadde i 1816:

På Cuba øker tallet på kristne sterkt, samtidig som det er liten tilgang på bibler. Kirkene på Cuba regner at en million mennesker ønsker seg en bibel, men ikke kan få tak i en, eller de har ikke råd til å kjøpe en. Mange av disse er barn og ungdom.

Nå er det folket på Cuba som trenger bibler. Takkofferet ved 200-årsjubileet går derfor til bibelarbeidet på Cuba. 100 kroner gir tre barnebibler til Cuba. Slik går visjonen videre: «Guds Ord til alle mennesker, på et språk de forstår og til en pris de kan betale».

Til lykke med bibeljubileet!

Vær med og støtt bibelarbeidet på Cuba!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO