Gå til innhold

17 Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven.

Bibelselskapet 200 år (lang)

Til bruk under innledningen til gudstjenesten eller på kunngjøringplass. Lang versjon.

Da Bibelselskapet ble stiftet 26. mai 1816 i Vår Frelsers kirke i Oslo, som nå er Oslo Domkirke, hadde det både med en ung jente fra Wales, et britisk parlamentsmedlem, en svensk kronprinsregent, og et nasjonalt kirkelig initiativ å gjøre.

Det var mangelen på bibler som førte til at det første Bibelselskapet ble stiftet. Den unge jenta Mary Jones i Wales hadde spart penger i mange år for å få kjøpt seg en bibel. Men da hun kom frem til prestegården, etter å ha gått i fire mil, var det ingen bibler å få kjøpt. Året var 1796, og i hele Europa var situasjonen slik som i Wales: Det fantes ikke nok bibler til vanlig folk, og dessuten var de altfor dyre til at folk flest kunne ha råd til en. Presten som opplevde å få Mary Jones på døra, var en av dem som stiftet det britiske Bibelselskapet i 1804. Fortellingen om jenta som ønsket seg en bibel, men ikke kunne få tak i en, ble en inspirasjon for den store familien av bibelselskaper over hele jorden.

Samtidig så det britiske parlamentsmedlemmet William Wilberforce både det britiske folkets sjelelige behov og behovet for global misjon. Og han så en av de virkelig negative sidene ved den britiske kolonialiseringen av verden; nemlig slaveriet. Hans respons var å være sentral i stiftelsen både av «The Society for the Abolishment of Slavery» og «The British and Foreign Bible Society – BFBS». For ham hang disse to tingene sammen. Økt bibelspredning ville gi bedret moral og ville dermed også kunne bidra til at slaveriet ble opphevet. BFBS ble stiftet i 1804 og var sentral for opprettelsen av flere europeiske bibelselskap, deriblant det norske.

I Norge var det nasjonsbygging på gang. Vi hadde fått vårt eget universitet (1811), egen grunnlov (1814), egen høyesterett (1815), samt Norges Bank (1816). Den svenske Kronprinsregenten så viktigheten av å ha den nye nasjonens tros- og verdigrunnlag lett tilgjengelig for alle. Han støttet derfor opprettelsen av et norsk bibelselskap med 6 000 riksdaler.

Fra nasjonalt, kirkelig hold dannet bibeltellingen i Bjørgvin stift i 1815 et viktig bakgrunnsteppe. Bibelmangelen var stor – det fantes bare 41 bibler per 1000 innbyggere – og man var bekymret for folkets «sjelelige» tilstand. Prisen på en bibel tilsvarte en månedslønn for en tjenestepike. Man trengte derfor et bibelselskap for å trykke og spre Bibelen i så store kvanta at prisen ville gå ned.

I møtet i Vår Frelsers kirke den 26. mai 1816 ble Det Norske Bibelselskap stiftet med formålet «å utbre Den hellige skrift». Formålet hadde både en nasjonsbyggende side, en moralbyggende side, en sjelelig side og en global side. Ved dette første møtet ble dermed «de norske sjelers frelse», byggingen av en ny nasjon, respons på bibelmangelen, det globale misjonsoppdraget og ønsket om å endre en kolonialisert verden til noe bedre, knyttet sammen på en unik måte.

To hundre år senere må vi spørre oss hvordan det står til med 200-åringen. Hva er blitt gjort de siste 199 år for å utbre Den hellige skrift? Siden 1816 har Bibelselskapet levert fem oversettelser og revisjoner av Bibelen til nynorsk og bokmål. I perioden 1816 til 1904 omsatte Bibelselskapet 860 000 hele bibler. Konservative anslag viser at Bibelselskapet i perioden 1905 til 1978 distribuerte 3,65 millioner bibler. I perioden 1978 til 2011 distribuerte Bibelselskapet om lag 2 000 000 bibler, og vi har solgt ca. 360 000 eksemplarer av 2011-oversettelsen. Vi kan slå fast at Bibelselskapet de siste 199 år har distribuert nærmere 6,9 millioner bibler i Norge. Sett i lys av at nesten ingen kaster bibler, kan vi trygt slå fast at det er flere bibler enn mennesker i dette landet!

Hva så med prisen? I 1816 kostet en bibel en månedslønn for en tjenestepike. I dagens Norge ville det tilsvare ca. 26 000 kroner for en bibel! Vår dyreste bibel koster i dag 1 290 kroner. Det tilsvarer ca. en dagslønn for dagens «tjenestepike». I tillegg har vi mange priskategorier, og alle som har tilgang til internett eller en smarttelefon, har i prinsippet tilgang til Bibelen gratis via våre nettsider eller gjennom ulike apper. Målet om at Bibelen skal være tilgjengelig for alle er definitivt nådd! Utfordringen i Norge nå er å få folk til å bruke biblene sine.

I dag finnes det 147 bibelselskaper som arbeider i mer enn 200 land. Alle har den samme visjonen: «Bibelen for alle». I mange land opplever de ennå den samme situasjonen som vi hadde i 1816 – stor bibelmangel og lav kjøpekraft. I vårt jubileumsår er det derfor ekstra viktig for oss å støtte det globale bibelarbeidet.

På Cuba øker tallet på kristne sterkt, samtidig som det er liten tilgang på bibler. Kirkene på Cuba regner at en million mennesker ønsker seg en bibel, men ikke kan få tak i en, eller de har ikke råd til å kjøpe en. Mange av disse er barn og ungdom.

Nå er det folket på Cuba som trenger bibler. Takkofferet ved 200-årsjubileet går derfor til bibelarbeidet på Cuba. 100 kroner gir tre barnebibler til Cuba. Slik går visjonen videre: «Bibelen for alle».

Vær med og støtt bibelarbeidet på Cuba!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO