Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Til prekenen – Bibelfestival 2016

Bibeltekst: Evangeliet etter Johannes 3,1-13

1. Bibelen lærer oss om Jesus

«Du er en lærer som er kommet fra Gud» (Joh 3,2)

a. Jesus er vår lærer. Han er vår Frelser, vår Herre og vår Mester. Men han er også vår lærer. Gang på gang står det i evangeliene at Jesus «underviste folket». Han tolket Skriftene for dem, delte de gamle bibelske historiene og fortalte lignelsene sine om og om igjen. Flere av personene i Bibelen svarte med å kalle ham «lærer» eller «rabbi». Rådsherren Nikodemus er en av dem.

b. Mange vil lære mer om Jesus. Nikodemus kom til Jesus for å lære mer. På samme måte er det mange i dag som ønsker å lære mer om ham. Det nye testamentet er stadig den beste kilden for å lære hva Jesus sa og gjorde. Ingen andre bøker fra antikken er bevart i så mange og så tidlige manuskripter som Det nye testamentet. Den som vil lære mer om Jesus, finner også i dag svaret i Bibelen.

c. Mennesker i hele verden vil lære av Jesus. Bibelen er ikke bare vår bok. Den er også kilden for millioner av mennesker verden over som ønsker å lære mer om Jesus. I mange land var Bibelen tidligere en forbudt bok. Men nettopp i disse landene ser vi i dag at mange ønsker seg en bibel. Både i Kina og på Cuba øker tallet på kristne sterkt, og tallet på bibler som Bibelselskapet distribuerer, øker.

Det første bibelselskapet ble stiftet i 1804, og Det Norske Bibelselskap noen år senere, i 1816. Bakgrunnen var den store bibelmangelen i Norge. En bibeltelling i 22 prestegjeld omkring Bergen i 1815 viste at det bare fantes 41 bibler for hver tusende innbygger – altså eide bare 4 prosent av oss en bibel.

Det Norske Bibelselskap er del av en stor familie. Omkring 150 nasjonale bibelselskaper arbeider med å spre Bibelen i over 200 land. I 2014 ble det trykket og distribuert 34 millioner bibler gjennom alle disse bibelselskapene, samt 450 millioner bøker med større eller mindre deler av Bibelen.

På grunn av trofaste givere er Det Norske Bibelselskap i stand til å støtte trykking og distribusjon av bibler i nærmere 50 land. Den største støtten går til bibler i Kina, på Cuba og i Ukraina. Ingen andre land bidrar så mye til bibelarbeidet som Norge, målt etter innbyggertallet.

I anledning 200-årsjubileet går takkofferet derfor ikke til oss i Norge, men til folket på Cuba, som er i samme situasjon som vi var i for 200 år siden. På Cuba er det en million mennesker som ønsker seg en bibel. Mange av disse er barn og unge. 100 kroner er nok til tre barnebibler til Cuba.


2. Bibelen er et vitnesbyrd om Jesus

«Vi vitner om det vi har sett» (Joh 3,11)

a. Jesus vitner om hvem han er. Ofte svarte ikke Jesus når folk spurte hvem han var. Men noen ganger sa han det rett ut. «Det er jeg, jeg som snakker med deg» sa han da kvinnen ved brønnen begynte å snakke om Messias (Joh 4,26). «Det er han som snakker med deg nå» sa han da en blind mann spurte hvem Menneskesønnen var (Joh 9,37). I de fire evangeliene kan vi lese hva Jesus vitner om seg selv.

b. Disiplene vitner om Jesus. De som fulgte ham og så hva han gjorde, vitnet om det når de underviste. Deres vitnesbyrd fyller resten av Det nye testamentet. «Han som så det, har vitnet om dette» skriver Johannes (Joh 19,35). «Vi var øyenvitner» står det i Peters andre brev (2 Pet 1,16), og Johannes skriver i sitt første brev om «det vi har sett med våre egne øyne» (1 Joh 1,1). Bibelen er ord fra øyenvitner!

c. Bibelen er et vitnesbyrd. Bibelen er skrevet for å deles med andre. «Dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen av» sa Jesus til disiplene (Joh 15,27). Etter oppstandelsen sa han videre at «dere er vitner om dette» (Luk 23,48). Og noe av det siste han sa før han ble tatt opp til himmelen, var: «Dere skal være mine vitner i Jerusalem og Judea, i Samaria og helt til jordens ende» (Apg 1,8).

Også i dag vitner mennesker verden over om det de har opplevd i møte med Bibelen. «Forskjellen på Bibelen og andre bøker er at Bibelen forandrer livet ditt» sier Oda Mirtha Rodriguez, som er barnepastor i en menighet i Guantanamo, lengst øst på Cuba.

Men cubanerne kan også fortelle om den store mangelen på bibler: «Jeg har et barnebarn på elleve år», sier bestemor Mirtha. «Han vil så gjerne bli pastor, og han spør meg stadig: Kan jeg ikke få min egen bibel, bestemor? Men jeg har ingen bibel å gi ham».

«Bare ti prosent av ungdommene her hos oss har en bibel» sier Grecia, som driver bibelgrupper for ungdom i baptistkirken i Santiago på Cuba. «Ungdommene spør om å få låne bibelen min, så de kan skrive av bibelvers», sier Sonia, som driver bibelgrupper i metodistkirken.

«Dette er det største behovet for bibler jeg har sett i noe land», sier bibelmisjonsleder Bernt Greger Olsen i Bibelselskapet. Det som er en selvfølge for oss – å kunne kjøpe seg en bibel – er en nesten umulig tanke for mange i verden. Derfor går vår støtte ved det norske bibeljubileet til barnebibler til Cuba.


3. Bibelen er levende ord til oss i dag

«Det som er født av Ånden, er ånd» (Joh 3,6)

a. Ånden ga disiplene kraft til å vitne. «Dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere», sa Jesus til disiplene sine (Apg 1,8). Disse menneskene som før var usikre, feilende og redde, står etter pinsedagen fram som frimodige vitner om Jesus. Det må ha skjedd noe sterkt og avgjørende med dem. De begynner å reise rundt og vitne om Jesus. Og ennå i dag kan vi lytte til deres vitnesbyrd i Bibelen.

b. Gud har blåst sin Ånd inn i ordene. Uten Ånden ville ordene i Bibelen bare være livløse bokstaver. Men verden over erfarer de som leser i Bibelen, at innholdet er «levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd» (Hebr 4,12). Bøkene i Bibelen er «innåndet av Gud» skriver apostelen Paulus. Den som åpner Bibelen i dag, vil få merke at ordene er fylt av ånd og kraft.

c. Guds Ånd hjelper oss å forstå. I dag gjør Den hellige ånd den samme gjerningen som Jesus gjorde da han levde på jorda. Den hellige ånd skal «lære dere alt» sa Jesus (Joh 14,26). Ånden er vår lærer som hjelper oss å forstå det vi leser i Bibelen. I dag har de fleste i Norge en bibel, men utfordringen er å ta den i bruk og lese den. Den beste måten å feire Bibelen på, er derfor å la den bli en bruksbok.

For 200 år siden var det nesten ingen i Norge som hadde sin egen bibel. Men i dag er utfordringen en annen. Nå er utfordringen å ta Bibelen i bruk. Å «åpne Bibelen for alle» er målet til Bibelselskapet – en åpen bibel i alle hjem, en bibel som blir brukt og lest.

«Du skal aldri lukke Bibelen, men la den ligge åpen framme i huset ditt». Det var rådet som pave Tawadros II, lederen for den koptiske kirken i Egypt, ga da han var i Norge i 2014. «For den åpne Bibelen vil minne deg på å lese videre, neste gang du går forbi», sa han.

Bibelselskapet tilbyr derfor hjelp til å ta Bibelen i bruk. En pakke med ti hefter, fulle av ideer til hvordan Bibelen kan brukes i lokalsamfunnet, er sendt ut til alle menigheter i Norge i anledning jubileet. Vi håper at menighetene vil finne ideer de får lyst til å prøve, i aktivitetspakken BRUK BIBELEN:

Hva med å lage en bibelutstilling av de eldste biblene som finnes i lokalmiljøet? Kanskje menigheten kan lese hele Bibelen høyt fra perm til perm i løpet av året? Hva med en fjelltur der Bergprekenen blir lest, eller en kveld med bibelske matretter? Lykke til med å åpne Bibelen på nytt – en levende bok til oss!


Vær med og støtt bibelarbeidet på Cuba!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO