Gå til innhold

14 En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg.

Nyheter fra det internasjonale arbeidet

Ærespris til Anatoliy
16.05.18
Assisterande generalsekretær i Bibelselskapet i Ukraina, Anatoliy Raychynets, har fått presidentens fortenestemedalje for sitt arbeid med interreligiøs dialog.
Les mer
Godt nytt i Kirgisistan
16.05.18
5. mars er fødselsdagen for Bibelselskapet i Kirgisistan. Endeleg er den offentlege godkjenninga på plass. Bibelselskapet i Kirgisistan er no godkjend som ein religiøs organisasjon.
Les mer
Gjør Guds Ord tilgjengelig for alle
15.05.18
«Det er bare Gud som kan gi håp», sier læreren Joseph ved en av de mange skolene som kirkene driver. «Vi vil gjøre Guds Ord tilgjengelig», sier Magda Victor i Bibelselskapet.
Les mer
– Bibelen gir håp
15.05.18
Vi begynner nå å støtte arbeidet i et nytt land: Haiti. Den karibiske øystaten like øst for Cuba er fremdeles sterkt preget av jordskjelvet i 2010. Men skolene ber oss bare om én ting: bibelbøker for barn.
Les mer
– Må hjelpe de lidende å gråte
23.02.18
«Maria» var kidnappet i Syria i to år. På Bibelselskapets kurs i traumelindring hjelper hun andre som har vonde opplevelser. «Vi må hjelpe de lidende å gråte» sier søster Insaf.
Les mer
– Bibelselskapet skaffer oss bøker
23.02.18
Familiene i Kyrillos-kirken i Damaskus har ikke råd til å betale for kristne bøker til barna sine. Derfor er støtten fra Bibelselskapet så viktig, forteller presten deres, fader Yousef.
Les mer
– No er den rette tida
14.02.18
Kyrkjene i Irak kjem for å bønfalle Bibelselskapet om biblar. Mange vender no heim att til øydelagde hus; også biblane deira er borte. «Dette er berre ein start» seier Nabil Omiesh.
Les mer
Jesus er verdens lys
14.02.18
Slagordene til ISIS blir nå overmalt med bibelord i Irak. Ordene «Jesus er verdens lys» og «Gud er kjærlighet» slår mot oss når vi besøker den kristne byen Qaraqosh.
Les mer
– Jeg gråt da jeg kom inn
14.02.18
– Jeg gråt da jeg kom inn. I dette rommet pleide de kristne å oppbevare sine personlige bibler som de brukte i kirken. Minst fem hundre bibler var det her inne. Nå er alt borte. Til og med barnebiblene er brent. «Vær så snill og hjelp oss med nye bibler», sier biskopen til meg.
Les mer
– Husk at vi fremdeles er her
14.02.18
De kristne i Syria og Irak har lenge vært glemt av sine søsken i Vesten. Derfor setter vi på Bibeldagen 2018 fokus på det de ber oss om: Nye bibler til sine utbrente kirker og hjem.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO