Gå til innhold

14 Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg oppfyller det gode løftet jeg ga til Israel og Juda.

Nyheter fra det internasjonale arbeidet

– Biblane har gjort ein stor forskjell
27.11.17
Pastor var det einaste ho ikkje ville bli. Men i dag er ho pastor i ein bydel i Havanna. Og ho har delt ut biblar og nytestamente frå aksjonen «Ein million biblar til Cuba» til alle husstandar rundt kyrkja.
Les mer
– Mange har mistet bibelen sin
27.11.17
Havet ligger stille og rolig bak Alysney Rodriguez Galan fra Bibelkommisjonen på Cuba. Men i september reiste havet seg og trengte langt inn over land. 60 000 hus ble ødelagt.
Les mer
– En stor velsignelse
27.11.17
Testamentariske gaver gjør Bibelselskapet i stand til å skaffe bibler til flere mennesker som ønsker seg en bibel. Én stor gave har alene finansiert mer enn 130 000 bibler i ni land.
Les mer
– Hald fram med å gje oss materiell
09.11.17
Det er sterkt å møta syriske kristne som har levd i krig i seks år, men òg å sjå gleda deira over materiellet frå Bibelselskapet. «Hald fram å gje oss materiell» er bodskapen dei gjev oss.
Les mer
– Fortsett å gi oss materiell
09.11.17
Det er sterkt å møte syriske kristne som har levd i krig i seks år, men også å se deres glede over materiellet fra Bibelselskapet. «Fortsett å gi oss materiell» er budskapet de gir oss.
Les mer
– Aldri vore så aktivt bibelarbeid
31.10.17
Det blir distribuert fleire biblar og nytestamente i Syria enn nokon gong før. «Mange søkjer åndeleg hjelp i denne vanskelege tida» fortel George Andrea i Bibelselskapet.
Les mer
– Aldri vært så aktivt bibelarbeid
31.10.17
Det blir distribuert flere bibler og nytestamenter i Syria enn noen gang før. «Mange søker åndelig hjelp i denne vanskelige tiden» forteller George Andrea i Bibelselskapet.
Les mer
– Vi er avhengige av materiell frå Bibelselskapet
23.10.17
I Syria og Irak møtest dei kristne på nytt til gudsteneste. Men biblane og barnebøkene deira er øydelagde. Dei er heilt avhengige av det nye materiellet dei får frå Bibelselskapet.
Les mer
– Vi er avhengige av materiell fra Bibelselskapet
23.10.17
I Syria og Irak møtes de kristne igjen til gudstjenester. Men biblene og barnebøkene deres er ødelagt. De er helt avhengige av det nye materiellet de får fra Bibelselskapet.
Les mer
Bibelen til Santalfolket
31.07.17
Folkegruppen santalene er i Norge best kjent fra Santalmisjonen som startet sitt arbeid blant dette folkeslaget i India for 150 år siden. Nå skal de få en ny bibeloversettelse.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO