Gå til innhold

17 Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven.

Mye av kirkeveksten i Henan og resten av Kina skjer gjennom kvinner. Når en kvinne blir troende ender hun ofte opp med å bringe hele familien til Kristus.

Foto: Mye av kirkeveksten i Henan og resten av Kina skjer gjennom kvinner. Når en kvinne blir troende ender hun ofte opp med å bringe hele familien til Kristus.

Fra åndelig vakuum til overfylte kirker: Hvordan den kristne tro har blitt spredt i hjertet av Kina

04. februar 2011.

- Gud har velsignet oss rikelig her i Henan, sier pastor Wu, leder i den offisielle kirken i Henan. Han peker på helbredelser og mirakler, og kvinnenes betydning, når han skal forklare den store veksten i kirkene.

Kirken er svært aktiv, det gjelder både registrerte kirker og husmenigheter. Disse to grenene av kirken i Kina er som to ben som bærer den kristne tro fremover. Begge gjør de Guds arbeid og begge mottar velsignelser fra Ham.

Pastor Wu er leder for den offisielle kirken i Henan. Store endringer
Pastor Zhu, administrasjonssjef i kirken, beskriver hvordan den har vokst i løpet av de siste tjue årene.
- På 1980-tallet var det et åndelig vakuum i Kina, sier han.
- Det skjedde mye forandringer i samfunnet og utviklingen foregikk i svært raskt tempo. Alle endringene gjorde at folk opplevde uro og tomhet. Det var svært få bibler og salmebøker tilgjengelig på denne tiden, men kirken opplevde sterk vekst.
- I hele Henan-provinsen fikk vi erfare mange mirakler på denne tiden, og mange kom til tro gjennom dette. Mennesker ble helbredet fysisk, psykisk og åndelig gjennom bønn. Hele landsbyer ble kristne gjennom disse miraklene.

Nye kirkebygg
- På grunn av mangel på bibler var det mange som kopierte sine favorittvers for hånd eller lærte de utenat ved å sette toner til bibelversene. Selv i dag finner du mange som kan synge hele Salmenes bok!

Kirken var opptatt av å samle folk for å synge, be og lære om Bibelen.Men det var ikke nok kirker, så på 1990-tallet var man derfor mest opptatt av å bygge kirker. Nå på 2000-tallet holder disse kirkene på å sprenges. Det største behovet er derfor å lære opp ledere og pastorer som kan lede de voksende menighetene.

Kvinnene dominerer
Det er kun 2-300 ordinerte pastorer i hele provinsen, hvilket betyr én pastor pr 12-19 000 kristne. Derfor er utdanning av prester høyt prioritert.
- I Henan alene er det 20-30 bibelskoler der tusenvis blir utrustet til å tjene i provinsens 5000 registrerte kirker og prekensteder. Omtrent to tredjedeler av studentene ved bibelskolene er kvinner, ifølge pastor Wu.

Mye av kirkeveksten i Henan og resten av Kina skjer gjennom kvinner. Når en kvinne blir troende ender hun ofte opp med å bringe hele familien til Kristus. Så en av Guds største velsignelser i den kinesiske kirken er de mange kvinnene.
- Men vi skulle gjerne ha sett at flere unge også kom til kirkene. Ungdommen er veldig opptatt av å søke til byene og strebe etter rikdom og velstand, forteller Zhu.

Lese Bibelen selv
Pastor Zhu sier at i tillegg til opplæring av kirkeledere, så har distribusjon av bibler høy prioritet.
- Å gi mennesker direkte tilgang til Guds ord er svært viktig i vår sammenheng der menighetene, særlig på landsbygda, svært sjelden ser pastoren sin. Hver pastor har ansvar for flere tusen troende spredt over et stort område. Sekter og vranglære kan lett oppstå dersom mennesker ikke kan lese Bibelen selv, sier pastor Zhu.
- Vi distribuerer 200 000 bibler hvert år i tillegg til barnebibler og annet materiale gjennom våre fem distribusjonssentra.
- De fleste folk i byene har råd til å betale 15 yen for en bibel, men det er mye vanskeligere for kristne på landsbygda som har en årlig inntekt på 1000 yen. Derfor er det fremdeles mange som ennå ikke har en egen bibel.
- En annen stor utfordring for kristne på landsbygda, og til dels også i byene, er analfabetisme. Vi ønsker at de skal kunne lese sine bibler, derfor organiserer vi bibelbasert leseopplæring i kirkene. Dette er blitt veldig vellykket.

Tilbake til artikkeloversikt: Bibeldagen 2011


På Bibeldagen 2011 samler vi inn penger til:

  • Papir til bibeltrykking – 10 kroner for en bibel!
  • Oversettelse til minoritetsspråk
  • Bibeldeler til utdeling i kirkene
  • Litteratur til seminarer og bibelskoler

Vær med og støtt bibelarbeidet i Kina!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO