Gå til innhold

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

— Vi betjener alle kristne i Kina, uansett om de tilhører registrerte kirker eller ikke, eller hvilket kirkesamfunn de tilhører. Men det skal skje åpent og legalt gjennom Det kinesiske kirkerådet, forteller Kua Wee Seng.

Foto: — Vi betjener alle kristne i Kina, uansett om de tilhører registrerte kirker eller ikke, eller hvilket kirkesamfunn de tilhører. Men det skal skje åpent og legalt gjennom Det kinesiske kirkerådet, forteller Kua Wee Seng.

Miraklet i Kina

04. februar 2011.

Internasjonalt bibelfelleskap var med på miraklet i Kina

- Det som har hendt med Bibelen i Kina er et mirakel. Fra å være forbudt - og en stor mangelvare - trykkes det i dag bibler som aldri før, konstaterer Kua Wee Seng, en nøkkelperson for De forente bibelselskapers bibelspredning i Asia, og medlem av styret for Singapore bibelselskap.

Med kulturrevolusjonen begynte en veldig vanskelig periode, kirker ble stengt og prester og pastorer sendt for å jobbe på fabrikker og i jordbruket. Bibelen ble forsøkt ødelagt. Men ikke bare kristne led i denne tiden, også de som tilhørte andre religioner, likedan intellektuelle. Noen klarte å gjemme Bibelen, eller i hvert fall deler av den.

I 1979 ble de første kirkene gjenåpnet, og samtidig startet trykkingen av bibler i Nanjing, Shanghai og andre byer. Men ikke i stort nok omfang. Bibler var ikke det første trykkeriene satset på, de hadde andre oppdrag som gikk foran. Det kunne ta opptil ett år fra bestilling til levering.

Rask vekst
De forente bibelselskaper (United Bible Societies) tilbød sin hjelp til hvordan kapasiteten kunne økes. Og det skjedde gradvis. Rundt tre millioner bibler ble trykket før Amity Press kom i drift. Fra 1987, da de første eksemplarene kom ut av trykkpressen, til i dag, er det produsert 80 millioner bibler.
- Offisielle bekreftelser går ut på at Bibelen i dag er den boken som selger aller best. Det er flere bibler i Kina i dag enn noen annen bok. Når jeg tenker på det, oppfatter jeg det som et mirakel. For 40 år siden ble Bibelen beslaglagt, konfiskert og brent. Nå er Bibelen en bestselger. Bare Gud kan gjøre noe slikt. Gud arbeider gjennom myndighetene, gjennom bibelselskapene, gjennom alle givere. Like fullt er det et mirakel.

Betjener alle
Kua Wee Seng lyser over hele ansiktet når han forteller om bibelens posisjon i Kina i dag, og det at han får være med i dette arbeidet. Samtidig retter han en takk til alle norske givere.
- Vi sendte ut en appell om at vi trengte mer penger til bibelpapir, og pengene kommer, presiserer han.
- Vår linje er å betjene alle kristne i Kina, uansett om de tilhører registrerte kirker eller ikke, eller hvilket kirkesamfunn de tilhører. Men det skal skje åpent og legalt gjennom Det kinesiske kirkerådet (China Christian Council). Alle kan naturligvis komme til kirken og kjøpe bibler, inkludert de som tilhører husmenigheter.

Trenger hjelp
- Opplegget er å selge bibler til en pris som folk kan ha råd til å betale. For de som bor ute på landsbygda, og gjerne har mindre å rutte med, betaler vi papiret for å holde prisene nede. Vi bruker å si at prisen på en bibel tilsvarer prisen på en kylling eller 20 egg.Men mange steder kan ikke folk klare å betale så mye heller. Til dem gir vi bibler gratis. Ellers selges de i kirkene, men sterkt subsidiert. Ikke noe tilskudd gis til trykkingen, bare til innkjøp av papir. Et kommersielt selskap eier trykkeriet, og fortjenesten gjør det mulig å investere og utvide kapasiteten. De første fem årene trengte de hjelp fra oss, nå er de uavhengig.

Tilbake til artikkeloversikt: Bibeldagen 2011


På Bibeldagen 2011 samler vi inn penger til:

  • Papir til bibeltrykking – 10 kroner for en bibel!
  • Oversettelse til minoritetsspråk
  • Bibeldeler til utdeling i kirkene
  • Litteratur til seminarer og bibelskoler

Vær med og støtt bibelarbeidet i Kina!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO