Gå til innhold

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

Sigmund Evensen er leder av Wycliffe Bibeloversettere i Norge. (Foto: Tønsberg frikirke)

Foto: Sigmund Evensen er leder av Wycliffe Bibeloversettere i Norge. (Foto: Tønsberg frikirke)

Visjon 2025 nærmere målet

03. februar 2011. Sigmund Evensen, Wycliffe

I 1999 tok Wycliffe initiativet til det som har blitt kjent som «Visjon 2025», målsettingen om at bibeloversettelse skal komme i gang på alle språk der det er behov innen år 2025. På den tiden ble det på verdensbasis gjennomsnittlig startet 25 nye oversettelsesprosjekter hvert år.

Det var rekord den gangen, og ble sett på som et fantastisk resultat. Men med den hastigheten ville det kunne ta 150 år å komme i gang med bibeloversettelse til de siste folkegruppene som trenger det. Dette kunne ikke aksepteres. Derfor ble initiativet tatt til den verdensvide dugnaden «Visjon 2025».

838 nye prosjekter
Det er ikke årstallet 2025 som er det viktige i «Visjon 2025». Det sentrale er et styrket fokus på bibeloversettelse som en viktig del av det universelle misjonsoppdraget, og at målet bare kan nås ved nært samarbeid enkeltmennesker og organisasjoner imellom. Resultatene har ikke latt vente på seg. Siden år 2000 har det blitt startet hele 838 oversettelsesprosjekter til språk som ikke hadde noen del av Bibelen tidligere. Det vil si at det i gjennomsnitt er begynt arbeid i 76 nye språk hvert år. I følge statistikk fra Wycliffe International (oktober 2010) er det 2026 aktive oversettelsesprosjekter i gang utover jorden, og tallet øker raskt.

Kirkebildet i radikal forandring
«Visjon 2025» ble lansert i en tid da antallet kristne i Afrika, Asia, Latin- Amerika og Stillehavsområdet var begynt å vokse eksplosivt. Aldri før har den kristne kirke på jorden opplevd en så sterk vekst som i våre dager. Kirkebildet er i radikal forandring, og kirken i Sør sender i dag ut tusenvis av misjonærer. Mange av disse er engasjert i arbeid med bibeloversettelse. Ettersom mer og mer kapasitet bygges blant kristne i Sør, kan en forvente en enda raskere økning i start av nye oversettelsesprosjekter. Bibeloversettelse har i våre dager utviklet seg til å bli en verdensvid bevegelse. En bevegelse mye større enn det en tidligere ofte forbandt med separate organisasjoner.

Wycliffe har tatt konsekvensen av forandringene som skjer i våre dager og har flyttet den internasjonale administrasjonen til et lite og enkelt kontor midt i hjertet av China-town i Singapore. Mer enn 70 % av alle organisasjoner og grupper som har formell tilknytning til den globale Wycliffe-alliansen kommer i dag fra land i Sør.

Wycliffe
Wycliffe Norge

Behov for utsendinger fra Norge
Behovet for utsendinger fra Norge og den vestlige verden er ikke blitt mindre ved at stadig flere medarbeidere rekrutteres fra landene i Sør. Bare i Wycliffe er det fortsatt behov for 3000 nye utsendinger: Lingvister, teologer, tilretteleggere, leseopplæringsfolk, data- og IT-eksperter, unge som eldre, i langtidstjeneste eller for kortere tid.

Behovet for utsendinger fra Norge og den vestlige verden er ikke blitt mindre ved at stadig flere medarbeidere rekrutteres fra landene i Sør. Bare i Wycliffe er det fortsatt behov for 3000 nye utsendinger: Lingvister, teologer, tilretteleggere, leseopplæringsfolk, data- og IT-eksperter, unge som eldre, i langtidstjeneste eller for kortere tid.

«Visjon 2025» er altså nærmere målet. Men utfordringene er fortsatt mange.

Wycliffe

arbeider for at alle folk skal ha Bibelen tilgjengelig på sitt språk.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO