Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

Stein Mydske er generalsekretær i Det Norske Bibelselskap.

Foto: Stein Mydske er generalsekretær i Det Norske Bibelselskap.

Leder: Inspirasjon fra øst

09. mai 2011.

Ukraina er et viktig samarbeidsland for Det Norske Bibelselskap. Vi var med på oppstarten av et nasjonalt bibelselskap i 1991 og har i alle år hatt svært nære forbindelser gjennom besøk. Nå i juni skal vi feire Bibelselskapets 20-års-jubileum samtidig med at det nye bibelhuset i Kiev innvies.

Vi ser også tydelige eksempler på hvordan kirkeledere i Ukraina har muligheten til å støtte bibelarbeidet i noen av de landene som tidligere tilhørte Sovjetunionen.Mange av disse landene har i dag store politiske og økonomiske utfordringer samtidig som de opplever en sterk splittelse i befolkningen. Kristne menigheter lever under en konstant trussel fra både myndighetene og en muslimsk majoritetsbefolkning. Det er også spenninger mellom noen av kirkesamfunnene.

Evangeliet i Sentral-Asia
Kirkelederne fra Ukraina kjenner mange av lederne i disse landene fra tiden før 1991, og de har en stor tillit til hverandre. Bibelselskapet i Ukraina har derfor en unik mulighet til å skape både forsoning mellom kirkene og engasjement for bibelsaken i Sentral-Asia. Samtidig som Ukraina fortsatt trenger vår hjelp til å møte det enorme bibelbehovet i sitt eget land, er det blitt en viktig inspirator for oss og støttespiller for bibelarbeidet i Sentral-Asia.

Liv og lære
Ukraina ble kristnet i 988 og vi mottok viktige impulser fra Ukraina til kristningen av Norge. Bibelarbeidet i Ukraina kan være til stor inspirasjon også for norske menigheter i dag. Ikke minst gjelder det hvordan menighetene engasjerer seg i bibelspredning og bibelbruk lokalt. Frivillige besøker barnehjem, sykehjem, institusjoner for handikappede, sykehus og fengsler. De tar seg tid til samtale med den enkelte, og de har med bibelhefter tilpasset aldersgruppe og situasjon. Dette diakonale utadrettede bibelarbeidet skaper stor velvilje blant lokalbefolkningen. De ser at kristne lever som de lærer. Kanskje dette er en vel så viktig lærdom for norske kristne enn enkelte av de impulsene vi får fra kirker og menigheter i USA.


Last ned Nytt om Bibelen 2/2011 som PDF-dokument
Hovedtema: Bibler til Ukraina

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO