Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Reina Valera Contemporánea

Foto: Reina Valera Contemporánea

Revidert spansk bibelomsetjing

05. september 2011.

Bibelrevisjon på spansk: Reina Valera i ny utgåve.

Bibelen finst i fleire versjonar på spansk. Den utgåva som er mest utbreidd i dei evangeliske kyrkjene i Latin-Amerika, heiter Reina Valera. No er ho komen i modernisert versjon, Reina Valera Contemporánea, med eit meir naturleg flytande språk.

Første utgåva av den spanske bibelen kom for 432 år sidan. Den spanske munken Casiodoro de Reina vart påverka av protestantismen, måtte flykte frå Spania, og starta som bibelomsetjar i Tyskland. Det spesielle med denne siste revisjonen, er at han vert presentert i digital form før han vert trykt på papir. Gjennom internett er lydbok og gratisnedlastingar tilgjengelege, og i løpet av dette året kjem heile Bibelen på papir.

Kjelde: http://reinavaleracontemporanea.com

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO