Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

11 millioner i testamentarisk gave

22. august 2011.

Bibelmisjonen har nylig mottatt en stor testamentarisk gave på 11 millioner kroner opplyser bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen.
- Etter det jeg vet er det den største gaven Bibelselskapet har mottatt i vår 195 år lange historie.

Den ekstraordinære store gaven vil medvirke til at Norge fortsatt vil være det landet i verden som yter mest per innbygger til det verdensvide bibelarbeidet.

Av prinsipp opplyser ikke Bibelselskapet om avdødes navn så lenge man ikke med sikkerhet vet at det var avdødes ønske. Avdøde var en enslig mann uten nære slektninger, bosatt i Oslo. Han har vært giver til arbeidet gjennom mange år og var spesielt opptatt av arbeidet i Kina. Han tok derfor kontakt med Bibelselskapet for noen år siden og ønsket hjelp til å sette opp sitt testamente. Bibelselskapet formidlet kontakt med en dyktig advokat som ga ham den hjelpen han ønsket.

- Det er forholdsvis sjelden noen ber om hjelp til å sette opp et testamente, men jeg er takknemlig hver gang det skjer. Da har jeg muligheten til å si takk på vegne at de mange som får hjelp til å skaffe seg sin egen bibel. Dessuten hadde vi en god samtale om hvordan han ønsket at pengene skulle benyttes og hvordan dette best kunne uttrykkes i testamentet. Vi vil umiddelbart ta kontakt med vårt Kinakontor for å bli enige om en økning av vår støtte i år. Men en gave av en slik størrelse er det mest fornuftig å fordele over noen år, sier Olsen.

Bibelselskapet har i snitt de siste fem årene mottatt noe over en million kroner i året i testamentariske gaver.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO