Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Soldater få nytestamenter fra Bibelselskapet i Armenia

Foto: Soldater få nytestamenter fra Bibelselskapet i Armenia

Åndelig hjelp til soldatene i Armenia

20. oktober 2011.

Bibelselskapet i Armenia er i gang med å distribuere nytestamenter til de militære styrkene.

– Husk at soldatene er bare 18 år, og de trenger forbilder og åndelig støtte, sier militærbiskop Vrtanes
Abrahamian.

Militærbiskopen dro sammen med Bibelselskapets følge på en to timers kjøretur sørover fra hovedstaden Jerevan til miltærbasen som ligger ved foten av fjellet Ararat.
– Vi ønsker å bygge kirker i hver militærbase i landet, forteller han.
– Det vil koste mye, men vi tror det er viktig. Mange soldater er ikke døpt. For fattige familier blir festen som bør følge dåp veldig dyr, derfor forblir mange udøpt. Det er lettere i militæret når du kan bli døpt uten å måtte betale en dyr familiefest.
– Mange soldater og offiserer har ingen bibel. De kjenner litt til bibelhistoriene fra skolen, men vi ser på det å distribuere nytestamente til dem som viktig for å styrke den åndelige utviklingen hos soldatene. Vi har installert en spørsmålskasse i leiren. Der kan soldatene stille spørsmål av åndelig art, forteller biskopen som har 39 feltprester rundt i landet.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO