Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Offer ved lanseringen av Bibel 2011

Foto: Offer ved lanseringen av Bibel 2011

Misjonsoffer ved bibellanseringen

20. oktober 2011.

Eget misjonsoffer 23. oktober til bibeloversettelse i Aserbajdsjan

Før 1991 var Aserbajdsjan en del av Sovjetunionen, og er i dag en selvstendig republikk. Tidligere var all religionsutøvelse underlagt sterke begrensninger, i dag domineres landet av muslimer. Aserbajdsjan har en betydelig kristen minoritet som tillates å utøve sin tro, riktignok med en del begrensninger.

 Det er interesse for kristen tro i forskjellige deler av befolkningen. Det er derfor viktig å gjøre Bibelen tilgjengelig på de nasjonale språkene. Erfaring fra andre steder viser at videre utvikling og vekst i de nasjonale kirkene vil avhenge av at Bibelen finnes på deres eget morsmål.

Vi ønsker å støtte oversettelse til tre av språkene:

1. Aserbajdsjansk er i dag det viktigste språket i landet Russisk var tidligere helt dominerende i skoler og offentlig forvaltning. Dette er i sterkt endring som del av en nasjonal bevisstgjøring. Den oppvoksende generasjon vil heller lære engelsk enn russisk. For kirken er det derfor meget viktig at hele Bibelen blir tilgjengelig på nasjonalspråket. Det er 31 millioner mennesker som taler aserbajdsjansk, de fleste av dem bor i Iran.

2. Talysj er en annen stor folkegruppe Det er rundt 250 tusen som taler språket i landet, mens rundt 350 tusen har dette som morsmål i Iran. Mange av talysjene er aktive i den ortodokse kirke og har stor respekt for tradisjonen og for Bibelen. Språket er beslektet med persisk og de fleste er shia-muslimer.

3. Udinene en liten, men viktig folkegruppe Det er mellom 5 og 10 tusen som taler udinspråket i Aserbajdsjan. I tillegg et det en del udinere i Russland og Ukraina. Dette er den eneste gruppen som offisielt anerkjennes som et kristent folk, og de har fremdeles gamle kirker som kanskje daterer seg helt tilbake til aposteltiden. Den aktive troen ble borte i tiden under russisk styre, men folket ønsker i dag å vende tilbake til sine kristne røtter. For udinfolket er bibeloversettelsen meget viktig for deres religiøse og etniske tradisjon.

Gavekonto

Bibelselskapets kontonr:
3000.16.16869

Kort om Aserbajdsjan

• Areal: 86.600 km2
• Folketall: 7,8 millioner
• Hovedstad: Baku
• Religion:
65 % shia-muslimer
28 % sunni-muslimer
5 % kristne (russisk ortodokse/armenske)


Oversettelsene utføres i et samarbeid mellom Bibelselskapet i Aserbajdsjan og andre internasjonale aktører. Gjennomføringen er avhengig av støtte fra Norge.


Forslag til offeromtale

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO