Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

På tross av muslimsk majoritet har Syria en gammel og svært rik kristen kulturarv, på bildet representert av en ortodoks kirke i Sednaya. Det nyetablerte bibelselskapet skal betjene alle kristne kirkesamfunn i landet.

Foto: På tross av muslimsk majoritet har Syria en gammel og svært rik kristen kulturarv, på bildet representert av en ortodoks kirke i Sednaya. Det nyetablerte bibelselskapet skal betjene alle kristne kirkesamfunn i landet.

Bibelselskap opprettes i Syria

28. desember 2011.

Syriske kristne gleder seg over at opprettelsen av et nasjonalt bibelselskap i landet er nært forestående. Bibelselskapet i Norge har spilt en nøkkelrolle i prosessen som nådde en milepæl da en formell avtale om samarbeid mellom bibelselskapene i Norge og Syria nylig ble undertegnet.

– Den offisielle registreringen av Det syriske bibelselskapet er så godt som ferdigbehandlet av de nasjonale myndighetene. Samtidig pågår også registreringen av det planlagte bibelressurssenteret i hovedstaden Damaskus, sier generalsekretær i det Norske Bibelselskap, Stein Mydske.
Stein Mydske er generalsekretær i Bibelselskapet.
Sammen med Bernt G. Olsen, som leder Bibelselskapets misjonsavdeling, besøkte han Syria i desember for samtaler med nasjonale representanter for kirkene og bibelarbeidet i landet. 

– Representantene uttrykte stor grad av tillit til at registreringen av bibelressurssenteret i Damaskus vil sanksjoneres av myndighetene, forteller Stein Mydske som forventer at innvielsen av bibelhuset vil finne sted allerede neste år.
– Det vil også være et markant skritt i retning av å opprette et bibelarbeid som kan betjene alle kirker og alle kristne i Syria, sier han.

Finansieringshjelp fra Norge
Sammen med bibelselskapene i Nederland, Tyskland og New Zealand har Norge forpliktet seg til å støtte to prosjekter i Syria.
– Dette er prosjekter knyttet til bibelproduksjon og distribusjon generelt, men også til bibelrettet arbeid gjennom de nasjonale kirkene. En del av avtalen mellom Norge og Syria går også ut på å finansiere en stilling som forretningsansvarlig for det nye bibelselskapet, sier Mydske.

Ustabil politisk situasjon
Bibelselskapene i Syria og Norge vil opprettholde tett kontakt i samarbeidsperioden som foreløpig løper til 2014.
– Særlig viktig er dette ettersom Syria er dypt berørt av den vanskelige politiske situasjonen i landet, påpeker Mydske som ser fram til at registreringsprosessen fullføres og en nær forestående feiring av det nye bibelselskapet og åpningen av bibelhuset i Damaskus.
– Neste steg blir da å søke om assosiert medlemskap i De forente bibelselskaper, sier han.

Ung kvinne i Damaskus, Syria
Du kan hjelpe den kristne tv-kanalen SAT-7 med å nå lenger ut blant kristne søsken i Midt-Østen.
«Jeg betrakter SAT-7 som min kirke hvor jeg opplever Guds helbredelse og trøst. Min mann og jeg kan ikke alltid gå i kirken på grunn av den usikre situasjonen i vårt land. Be for oss!»
(Kvinne 24, Irak)

Les mer

Gi en gave online eller bruk kontonummer: 3000.16.16869.
Merk gaven: "Prosjektnummer 403"

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO