Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Kvinne med barn i Etiopia

Foto: Kvinne med barn i Etiopia

Bibelarbeid i Etiopia

30. desember 2011.

– Bibelen kan forandre mennesker og verden. Jeg er så glad for å være en del av dette arbeidet. Landet vårt har så mange problemer. Det er gjennom kjærlighet vi kan forandre et samfunn.

Haileyesus Engdashet, Bibeloversetter i Det etiopiske Bibelselskapet

Han er ettertenksom og snakker lavmælt, men er særdeles presis i sine formuleringer. Den etiopiske lingvisten Haileyesus Engdashet (52) er sjef for oversetteravdelingen i Det etiopiske Bibelselskapet. Han har doktorgrad i lingvistikk fra New Dehli og var vel etablert som instituttleder ved Universitetet i Asawa, da spørsmålet om å komme til bibelselskapet dukket opp.

Lingvist er oversettersjef
– Det var vanskelig å vite om jeg var riktig person. Jeg var ikke teolog, og hadde heller ikke studert gresk og hebraisk. Men som akademiker var jeg vant til å studere hele tiden, forteller Haileyesus Engdashet. I sju år har han ledet oversettelsesavdelingen. Han har vært i Kenya og Nederland, studert både hebraisk, gresk og teologi, og har store ambisjoner for arbeidet.

– Min visjon er å gjøre Bibelen tilgjengelig for 90 prosent av folket i Etiopia i løpet av ti år. Dette er mulig dersom vi får økonomisk støtte, sier Haileyesus Engdashet.

Etiopia er et stort land med over 82 millioner innbyggere, og hvor 80 språk er i bruk. Gjennom fire store språk er hele 60 prosent av folket dekket. For de nærmeste årene planlegger bibelselskapet oversettelser til seks nye språk, og dermed vil 75 prosent bli dekket. Men innen 2020 er drømmen å kunne tilby 90 prosent av det etiopiske folket bibel på sitt eget morsmål.

Ny språkgruppe får Bibel for første gang i 2011
Våren 2011 ble Bibelen lansert for språkgruppen gurage. De utgjør mellom 2 og 3 millioner mennesker, og det er første gang de får Bibelen tilgjengelig på sitt morsmål. Høsten 2011 fikk en ny gruppe Bibelen på sitt språk. Gruppen består av 150.000 mennesker som snakker anuak og som lever i grensetraktene mellom Etiopia og Sudan. Dette er folk som jobber med jordbruk og som bor i området rundt Gambela.

– Vi involverer alltid kirkene i oversettelsesarbeidet. De plukker ut oversettere, deretter lærer vi dem opp og leder arbeidet. Vi har alltid grupper på tre oversettere, en ortodoks, en katolikk og en evangelikal. Dermed tar alle kirkene prosjektet alvor og de får eierforhold til prosjektet. Halvparten av utgiftene betaler bibelselskapet, resten tar kirkene.

Tre typer bibelprosjekt
Haileyesus Engdashet forteller at de har tre typer prosjekt. Det første er revisjonsarbeid. Dernest nye oversettelser til språk som tidligere ikke har hatt hele Bibelen på sitt språk. Vi starter alltid med Det nye testamentet, etter en tid tar vi Det gamle testamentet. Og til sist lager vi studiebibel for lekfolk.

Bibelhuset i Addis Abeba er i sannhet et hus med mange rom. – Dette er et økumenisk rom, fortelle Engdashet idet han guider oss inn i oversetterrommet. I tre år har gruppen på tre oversettere arbeidet med en ny studiebibel. De kommer fra hvert sitt kirkesamfunn.
Gjennom samarbeidet har de også utviklet et godt økumenisk fellesskap. Men de er likevel ikke enige alltid.

– Noen ganger er det nødvendig med konflikt for å finne løsninger, sier den ortodokse representanten i gruppen, Gertcchev Guade. Han har i mange år arbeidet for den ortodokse patriarken med økumeniske spørsmål. Den romerske katolske medarbeider i gruppen, Feleke Bekele, har utdannelse i teologi og oversettelse. – Jeg skulle bli prest, men så ble planene endret, forteller Bekele. Alemu Zegeye fra de evangelikale er utdannet i ortodoks tradisjon og har ortodokse venner. Arbeidet med oversettelse var en ny utfordring han trives med.

Kirkene driver også nødhjelp
Mekane Yesus kirken, altså Den lutherske kirken, og Den ortodokse kirken er involvert i nødhjelpsarbeid gjennom det som heter Act-samarbeidet. Act er et samarbeidsorgan organisert av Det Lutherske Verdensforbund og omfatter en hel rekke kirkelige organisasjoner og kirker over hele verden. Samarbeidet trer i kraft i nødsituasjoner over alt i verden der det er organisasjoner og kirker som er tilsluttet samarbeidet.

I Etiopia gjelder det disse to kirkene og en rekke religiøst baserte utenlandske organisasjoner. De utenlandske organisasjonene skaffer de nødvendige økonomiske midler og ressurser, og de lokale kirkene organiserer matvarehjelp og annen form for støtte i krisesituasjoner. Dette gjør de i samarbeid med utenlandske organisasjoner som er representert i landet.

Tilbake til artikkeloversikt: Bibeldagen 2012


Midlene som samles inn på årets bibeldag vil blant annet gå til:

  • Oversettelse til 6 lokale språk
  • Bibler til skoleungdom og studenter
  • Utvikling og distribusjon av lydbøker beregnet på de som ennå ikke kan lese
  • Begrense utviklingen av hiv og aids.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO