Gå til innhold

1 Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler.

Bokhandel i Etiopia

Foto: Bokhandel i Etiopia

Bibelselskapet i Etiopia

30. desember 2011.

Bibelselskapet i Etiopia fikk sin forsiktige og spede begynnelse allerede i 1926 da Det britiske bibelselskapet fikk tillatelse til å etablere kontor i Addis Ababa. Arbeidet vokste og Det etiopiske bibelselskapet ble fullverdig medlem De forente bibelselskaper i 1969. I denne fasen og gjennom mange år var Mekane Yesus-kirken en sterk pådriver og svært aktiv. Frem til for få år siden var Bibelselskapet nærmest en protestantisk bastion med liten plass og innflytelse for ortodokse og katolikker.

Men det skjer forandringer. Nå er Den ortodokse kirken med for fullt. Generalsekretæren er ortodoks og medarbeiderne kommer fra alle kirkelige leirer. Styret er bredt sammensatt slik det må være for at Bibelselskapet skal kunne tjene alle kirkene. Ortodokse kristne har etter hvert blitt like store kjøpere av Bibelen som protestantene. Etterspørselen er stor og Bibelselskapet klarer ikke å skaffe Bibler og bibeldeler nok. Bibelselskapet er engasjert i flere store oversettelsesprosjekter i samarbeid med andre organisasjoner.

har ikke vært uproblematisk. Forholdet mellom ortodokse og protestanter har vært kjølig både på topplan og nedover i rekkene. Det er lett forståelig. Ikke så få protestantiske kristne er opprinnelig døpt ortodoks.

Men her spiller Bibelselskapet nå en viktig forsonende rolle. I februar 2007 arrangerte Det etiopiske bibelselskapet et symposium med 400 deltakere fra de forskjellige kirkene, religiøse organisasjoner og myndighetene. Målet var å samtale om hva som forener kirken, se på konfliktområdene mellom dem, diskutere og bringe forsoning.

Men her spiller Bibelselskapet nå en viktig forsonende rolle. I februar 2007 arrangerte Det etiopiske bibelselskapet et symposium med 400 deltakere fra de forskjellige kirkene, religiøse organisasjoner og myndighetene. Målet var å samtale om hva som forener kirken, se på konfliktområdene mellom dem, diskutere og bringe forsoning.

Tilbake til artikkeloversikt: Bibeldagen 2012


Midlene som samles inn på årets bibeldag vil blant annet gå til:

  • Oversettelse til 6 lokale språk
  • Bibler til skoleungdom og studenter
  • Utvikling og distribusjon av lydbøker beregnet på de som ennå ikke kan lese
  • Begrense utviklingen av hiv og aids.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO