Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Bibelundervisning i Etiopia

Foto: Bibelundervisning i Etiopia

Good Samaritan er praktisk bibelundervisning som samler alle kristne, - og mange muslimer!

30. desember 2011.

– Folk her i Etiopia har bibelsk bakgrunn, derfor passer Good Samaritan så godt hos oss, sier generalsekretær Yilma Getahun i Det etiopiske bibelselskapet.

Hans store visjon var å få alle kristne i Etiopia til å samarbeide. Visjonen er blitt en realitet gjennom samarbeidet om Good Samaritan, et undervisningsprogram i kamp mot HIV og AIDS som kombinerer bibelfortellinger og medisinsk stoff. Good Samaritan blir brukt i 20 land i Afrika. I Etiopia blir arbeidet støttet av de tre store kristne kirkesamfunnene (ortodokse, katolikker og evangelikale), og koordinert av Det etiopiske bibelselskapet.

Også muslimer på kurs
Det blir fortalt at også muslimer kommer til Good Samaritan-kursene. Kan du bekrefte det?
– Det er riktig, muslimer kommer stadig til kursene. De vil høre hvordan de kan beskytte seg mot HIV. Good Samaritan-opplæringen kombinerer bibelhistorier med medisinsk stoff om HIV. Denne kombinasjonen gir opplæringen bredde og troverdighet. For muslimer er Jesus en profet. Kursene er ikke evangelisering, men kunnskapsformidling og samtale.

Kan dette likevel være et dilemma?
– For å være ærlig, dette handler ikke om religion. Det handler om å finne løsninger for å leve med et av vår tids største problemr. En enkelt gruppering, land eller religion kan ikke løse dette alene. Vi må gjøre det i fellesskap.

Styrker samholdet mellom kirkesamfunnene
For å styrke samholdet mellom kirkesamfunnene, er det alltid like store grupper fra hvert kirkesamfunn på kursene. Et kurs med tretti deltakere har ti ortodokse, ti evangelikale og ti deltakere fra den katolske kirke.

– Dermed får vi en god balanse mellom kirkesamfunnene. Alle er likeverdige, ingen er dominerende i samarbeidet. Støtten fra den ortodokse patriarken, den romersk katolske biskopen og lederen for de evangelikale i Etiopia, har hatt avgjørende betydning for Good Samaritans gjennomslag i Etiopia, oppsummerer generalsekretær Yilma Getahun i Det etiopiske bibelselskapet.

Tilbake til artikkeloversikt: Bibeldagen 2012


Den miskunnsame samaritanen

Good samaritan

Då steig det fram ein lovkunnig. Han ville setja Jesus på prøve og sa: «Meister, kva skal eg gjera så eg kan arva evig liv?» «Kva står skrive i lova?» sa Jesus.
«Korleis les du?» Han svara: « Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av all di makt og av alt ditt vit, og elska nesten din som deg sjølv.» Då sa Jesus: «Du svara rett. Gjer det, så skal du leva.» Men mannen ville gjera seg rettferdig og spurde: «Kven er så nesten min?» Jesus tok dette opp og sa: «Ein mann var på veg frå Jerusalem ned til Jeriko. Då fall han i hendene på røvarar. Dei reiv av han kleda og skamslo han, så gjekk dei sin veg og lét han liggja der halvdød. Så hende det at ein prest kom same vegen. Han såg mannen, men gjekk utanom og forbi. Det same gjorde ein levitt; han kom dit, såg mannen og gjekk rett forbi.

Ein samaritan som var ute på reise, kom òg den vegen. Og då han fekk sjå mannen, fekk han inderleg medkjensle med han. Han gjekk bort til mannen, helte olje og vin på såra hans og la forbinding på dei. Så lyfte han mannen opp på eselet sitt og førte han til eit herberge og stelte vel med han. Morgonen etter tok han fram to denarar, gav dei til verten og sa: ‘Sørg vel for mannen, og må du leggja ut meir, skal du få det når eg kjem tilbake.’

Kven av desse tre tykkjer du viste seg som ein neste for han som fall i hendene på røvarane?» «Den som viste miskunn mot han», svara den lovkunnige. Då sa Jesus: «Gå du og gjer som han.»

Luk 10, 25-37

Tilbake til artikkeloversikt: Bibeldagen 2012


Midlene som samles inn på årets bibeldag vil blant annet gå til:

  • Oversettelse til 6 lokale språk
  • Bibler til skoleungdom og studenter
  • Utvikling og distribusjon av lydbøker beregnet på de som ennå ikke kan lese
  • Begrense utviklingen av hiv og aids.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO