Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Savanne Etiopia

Foto: Savanne Etiopia

Etiopia - Annerledeslandet i Afrika

30. desember 2011.

Etiopia er av og til også i det norske nyhetsbildet. Vanligvis handler det da om sult, tørke, katastrofer, uroligheter og krig. Oftest sitter en igjen med at Etiopia er stort sett katastrofer, fattigdom og elendighet.

Men Etiopia er langt mer enn dette.
Etiopia er roser. En stor del av rosene som ble lagt ned utenfor Oslo domkirke og mange andre steder kom fra Etiopia. Etiopia ligger på topp i Afrika når det gjelder økonomisk vekst. Etiopia er med sin kulturhistorie og flotte natur i ferd med å bli et turistland.

Barn mellom sekker

Etiopia har i over 1600 år vært et kristent land. Etiopia er et BIBELSK LAND, omtalt direkte og indirekte mange steder i Bibelen. Første stedet er 1. Mos.2,13 der elva Gihon nevnes. Det må være Nilen med Blånilen som kommer fra Tana sjøen i Etiopias høyland. Herfra kommer bortimot 80 % av vannet som hvert år oversvømte Nildeltaet ved Gosen og gjorde Egypt til kornkammer både for de tørkerammede Abrahams etterkommere og mange andre.

Skjæringspunkt mellom Afrika og Midtøsten
Gjennom tusener av år har det vært mye trafikk over Rødehavet mellom Etiopia og Arabia. Mange av språkene er semittiske, det samme som hebraisk og arabisk. Trafikk gikk det også langs Nilen. De gamle faraoene fikk mest sannsynlig sin myrra og røkelse fra Etiopias høyland. Og de mørkhuda jødene, falasjaene, hvor kom de fra? I følge deres egne tradisjoner kom en liten flokk langs Nilen for ca. 3000 år siden.

Den gamle ortodokse kirken i Etiopia ser litt annerledes på den saken. De snakker om kristendommen som kom med Den etiopiske hoffmannen som Filip snakket med på vei til Gaza ifølge Apg 8. Men aller viktigst i deres tradisjon er dronningen av Sabas besøk hos kong Salomo. De forteller at det ble barn ut av det forholdet. Keiser Haile Selassie var den siste av de etiopiske konger og keisere som førte slektstavla si tilbake til kong Salomo. Men historikerne har naturlig nok lite tro den tradisjonen.

Mer historisk korrekt er det nok at kristendommen kom til Etiopia på 300 tallet. Kong Ezana i Axum ble døpt av Frumentius, en syrer, omkring år 333. Etiopia var dermed det andre landet hvor kristendommen ble statsreligion. Inskripsjoner viser at Ezana var en mektig konge. Han hersket over et rike som strakte seg nordover i det som nå er Sudan og over på andre siden av Rødehavet. Frumentuius ble sendt til Aleksandria og ordinert til biskop i Axumriket.

Helt til 1959 lå Den ortodokse kirke i Etiopia under den koptiske patriarken i Egypt. Det har naturligvis preget kirken teologisk. Men i enda større grad er den preget av jødedom. En ser det særlig godt i faste- og renhetsregler rundt seksualitet og mat. Svinekjøtt spiser en ikke. Kirken har i likhet med tempelet et ytre rom som tilsvarer forgården, så kommer det hellige og innerst har de det aller helligste der bare prestene får gå inn.

Etiopisk kirkebilde
I følge folketellinga i 2007 er Den etiopisk ortodokse kirken den suverent største med over 33 millioner medlemmer. Men de protestantiske kirkene har økt sitt medlemstall dramatisk de siste årene med en oppslutning på 18,6 %, ca. 15 mill. Den katolske kirken utgjør bare ca. 0,7 %, og muslimene 33,9 %.

Ethiopia Evangelical Church Mekane Yesus er både den største protestantiske kirken i Etiopia og den største lutherske kirken i verden. Kirkeveksten har vært enorm fra noen titusener da den ble stiftet 21. januar 1959 til i dag med over 5.2 mill. medlemmer og over 6600 menigheter.

Først etter 2. verdenskrig slo protestantisk misjon gjennom i Etiopia. Og en kan jo spørre om misjon virkelig var hensiktsmessig og nødvendig i et land som ble kristent på 300 tallet og hadde kristne keisere helt fram til 1974.
Naturlig nok ønsket ikke den etablerte ortodokse kirken utenlandsk misjon og konkurranse. De første protestantiske misjonærene fikk ikke etablere seg hvor som helst. Arbeidet ble overvåket og streng regulert. De fikk ikke komme inn i Den ortodokse kirkens kjerneområder, men måtte holde seg i områder som etter hvert hadde blitt innlemmet i Etiopia og hvor kirken ennå ikke så sterkt etablert.

De fleste evangeliske kirkene i Etiopia er med i Fellesskapet av evangeliske kirker, Evangelical Church Fellowship of Ethiopia. Mekane Yesus kirken har og er fortsatt en drivende kraft i dette fellesskapet. Dette ble etablert i begynnelsen av 70-årene og betydde mye under kommunisttida, fra 1974 til 1991. Alle kirkesamfunn og religioner fikk problemer. I denne tida, men de evangeliske kristne led mest.

Les osgå lang versjon av artikklen.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO