Gå til innhold

1 Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler.

Foto:

Foreldreløs får hjelp av menigheten

30. desember 2011.

Støtten fra Den gode Samaritan gruppen har vært avgjørende viktig for Tesfay Tuje. Han vil videre. Han er i gang med å hjelpe andre. Han stiller opp utenfor Gueara-kirken etter søndagens gudstjeneste, da er han i gang med å samle inn penger til nytt lydanlegg i nabomenigheten.

Jesus gir meg hjelp
Han møter oss med et godt smil og vil gjerne fortelle sin historie. Femten år gamle Tesfay Tuje har fått sitt andre hjem i Gueara-kirken, en evangelisk menighet i et fattig område i Addis Abeba.

Har mistet begge foreldrene
– Jesus gir meg hjelp, forteller den spinkle og tillitsfulle femtenåringen. Flere ganger i uka er han i kirken. Han deltar fast i det menigheten kaller Good Samaritan gruppen, en gruppe på 35 barn som trenger spesiell støtte og omsorg. Flere av dem har mistet mor eller far som følge av hiv og aids epidemien. Tesfay har mistet begge foreldrene. Nå bor han hos en eldre søster.

Menigheten gir skolepenger
Menigheten støtter barna i Good Samaritan med mat, klær og skolepenger. To ganger i uken er det egne samlinger for barna i kirken. På søndager ser de video om kristne tema mens de voksen er samlet til gudstjeneste.

– Vi synger og ber, og vi lærer bibelhistorier, sier Tesfay. Selv er han spesielt glad i fortellingene om Jesus. Historiene om Jesus død og oppstandelse har gjort dypt inntrykk på den unge gutten. Når vi spør om han har Bibel eller Nytestamente hjemme, rister han på hodet.

Finske misjonærer etablerte
Gueara-kirken i Addis Abeba for mer enn 60 år siden. I dag ledes den av etiopiske kristne. Det er en levende evangelisk menighet med 2300 medlemmer som regelmessig går til kirken. Hver søndag har kirken tre gudstjenester som varer mer enn to timer.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO