Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Nelly Bube er født 18. juni 1949 i Karaganda i Kasakhstan, men er nå bosatt i Almaty. Hun har tysk far og russisk mor, og er selv russisktalende.

Foto: Nelly Bube er født 18. juni 1949 i Karaganda i Kasakhstan, men er nå bosatt i Almaty. Hun har tysk far og russisk mor, og er selv russisktalende.

Utstilling Sennepsfrøet på vandring - Bibelen fortalt fra Kasakhstan

17. april 2013.

I forlengelsen av lanseringen av den nye bibeloversettelsen arrangerer Bibelselskapet en vandreutstilling med bilder av den kasakhstanske kunstneren Nelly Bube. Utstillingen finner sted i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Oslo. Siden skal den ut i verden og ende som permanent utstilling i Kasakhstan.

I sitt hjemland er Nelly Bube en anerkjent kunstner. Hun maler i naivistisk tradisjon, og hennes spesielle uttrykk kalles «nomadenostalgi». For ti år siden malte hun lignelsene i Bibelen. Det resulterte i en bok hvor lignelsene og hennes bilder ble gjengitt – først utgitt i Kasakhstan, siden også i Norge. Boka heter Himmeltreet. Nå har Bube på oppdrag malt andre motiver hentet fra bibelhistorien. I Nelly Bubes uttrykk finner man en dialog med den store russiske ikontradisjonen, der gullet representerer Guds nærvær. Men, som hun selv sier, mens ikonene gjenspeiler Guds virkelighet, så er hennes intensjon med bildene å gjenspeile menneskenes virkelighet. Det gjør hun ved å tolke de bibelske fortellingene inn i sin egen, østlige tradisjon.

Samlingen består av 56 bilder i 70 x 70 format. Ideen bak samlingen er å stimulere til fornyet bibelinteresse, og til å møte bibeltolkning visuelt fra en annen del av verden enn den vi er vant til.


Utstillingsoversikt

Kristiansand
Vågsbygd kirke 15. januar – 29. januar
Nelly Bube er selv til stede ved åpningen etter gudstjenesten. Andre arrangement i forbindelse med utstillingen vil være: Konsert med Ole Paus, foredragskveld med Henrik Syse, kjærlighetsaften med Høysangen og sangkrefter, skolebesøk og barnehagebesøk. Bildene vil bli brukt medtiativt under gudstjenestene de søndagene utstillingen står. Noen bilder vil også bli utlånt til en miniutstilling på Galleri Lista fyr.

Stavanger
Imi-kirken 5. februar – 12. februar
Åpning av utstillingen på bibeldagen med fortelling, konserter med komiker/ musiker Torolf Nordbø og musiker Kjell Inge Torgersen, familiesamlinger, kjærlighetskveld med Høysangen fortalt, bred kontakt med barnehager og skoler i distriktet.

Skudeneshavn
Falnes kirke 12. februar – 14. februar
Søndag kveld: Gudstjeneste, kulturkveld med Gunnar Danbolt, filosofikafe med Odd Magne Bakke.
Besøk av skoleklasser mandag og tirsdag, ungdomssamlinger.

Fitjar/Stord
kyrkje, bedehus, kulturhus 17. – 26. februar
Åpning av utstillingen i Kulturhuset ved ordfører Wenche Tislevoll, konsert med Ole Paus, kulturkveld med Henrik Syse, Kjærlighetskveld hvor Anne Kristin Aasmundtveit framfører tekster fra Salomos høysang, omvisning for skoler, konsert med Torolf Nordbø/Han Innante, orgelmeditasjon.

Oslo
Nordberg kirke 14. mars – 28. mars
Kulturkvelder med foredrag av Henrik Syse, Hans-Olav Mørk, kjærlighetskveld med Høysangen fortalt, bred kontakt med skoler og barnehager.

Lista
Galleri Lista Fyr og Vestbygda kapell 1. april – 15. april
Bildene henger i Galleri Lista fyr, på Galleri Norberg fort og i Vestbygda kapell. Lesekvelder, orgelmeditasjon og kunstsamtaler.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO