Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

Elevene laget brettspill om Moses

Foto: Elevene laget brettspill om Moses

Bibelkonkurranse

12. mai 2012.

”Vi har ikke penger til å kjøpe bibler, derfor ble vi med i denne bibelkonkurransen," sier lærer Ana.

“Vi trenger mer undervisningsmateriell. Derfor var jeg så interessert i å få elevene mine med på konkurransen som Bibelselskapet arrangerte.” Dette sier lærer Ana Zemaitiene. Hun er bare 25 år, men har allerede rukket å være religionslærer i flere år. Skolen hennes ligger i Kalveliai, 30 km fra Vilnius, nå har hun besøk fra Bibelselskapet.

Konkurransen som Ana referer til, er nettopp ferdig. Den har vært en del av den mobile bibelutstillingen til Bibelselskapet. Bibelselskapet utfordret elevene som besøkte utstillingen, til å lage spill eller tegne tegninger basert på historier fra Bibelen. Hver deltager skulle få en bibel i premie, og hver skole som deltok i konkurransen skulle få fem bibler.

Ana så dette som en unik mulighet til å skaffe skolen og elevene bibler. Med skolens knappe budsjett var det ingen mulighet til å kjøpe inn bibler til skolen. Mange av elevene syntes ideen var god, og satte i gang.

Tre elever har laget et brettspill om Moses“Jeg beundrer den kreativiteten dere har vist ved å lage dette spillet om Moses,” sier Bibelselskapets generalsekretær Vilhelmina Kalinauskiene, i det hun overrekker de tre guttene biblene. Så sier hun henvendt til alle elevene: ”Inspirasjonen til dette spillet kommer fra Bibelen. Jeg oppfordrer dere alle til å lese i Bibelen. Den vil gi dere et viktig grunnlag i livet, og den vil hjelpe dere til å kunne skille rett fra galt.”

Mange skoler har vært med på Bibelselskapets bibelkonkurranse. Slik har elevene lært mye om Bibelen, og de har skaffet både seg selv og skolen de går på, bibler.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO