Gå til innhold

16 Vask dere, gjør dere rene!
Få de onde gjerningene
bort fra mine øyne,
hold opp med å gjøre ondt,

Foto:

Russisk i Litauen

12. mai 2012.

En betydelig andel, hele 10 %, av Litauens befolkning har russisk som morsmål. Det er fortsatt både russiske skoler og kirker i Litauen. For landets russiskspråklige innbyggere har det vært vanskelig å få tak i bibler og bibelmateriell. Det er nå en viktig oppgave for Bibelselskapet i Litauen å hjelpe dem med dette.

Bibelselskapet besøkte nylig en russisk ortodoks prest, fader Oleg, i byen Siauliai, nord i Litauen. Ved første blikk ser fader Oleg ikke ut som det man vanligvis forbinder med en ortodoks prest - med jeans under prestekjolen og mobiltelefonen til øret. Dessuten viser det seg at han er en god fotograf og en ivrig gitarspiller. ”Begge deler kan brukes til å fremme Guds rike,” sier han. Men når det gjelder å få tak i bibler og annet materiell på russisk til menigheten sin, er han tradisjonell. Han er svært glad for kontakten med Bibelselskapet som kan hjelpe menigheten hans med å få tak i bibler på russisk.

“Jeg ble klar over Bibelselskapet gjennom en annen ortodoks prest som sitter i styret for Bibelselskapet,” sier han.” Tidligere fikk vi bibler fra Hviterussland. Men det blir lettere for oss å skaffe bibler på russisk nå gjennom Bibelselskapet,” avslutter han fornøyd.