Gå til innhold

9 La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode.

Notiser om Bibelen fra hele verden

17. april 2013.

Fryktløs og genial – Det nye testamentet på ‘nudansk’

‘Fryktløs og genial’ var ordene Jyllandsposten brukte om den nye, moderne oversettelsen av Det nye testamente til nåtids dansk. Videre skrev avisen: ‘Luther gjorde det og Bibelselskapet gjør det!’ Hva da – kan man spørre? Jo, begge har de oversatt Bibelen til et velkjent og dagligdags språk. Det Danske Bibelselskap har denne våren gitt ut Den nye aftale – Det nye testamentet på nåtids dansk i åtte forskjellige utgaver. Den nye aftale er blitt en bestselger fordi den er så leservennlig.

2000 års historie – bare et klikk unna Dødehavsrullene er nå online

Google hjelper Dødehavsrullene inn i internettalderen! Vel 60 år etter at en gjeter ved ‘en tilfeldighet’ fant de første rullene nær Qumran ved den nord-vestlige enden av Dødehavet i 1947, er disse 2000 år gamle tekstene klare for nettet. Bilder av tusenvis av fragmenter blir lastet opp til en database på nettet, slik at vitenskapsfolk og andre interesserte over hele verden får mulighet til å studere dem. Før måtte man fysisk være til stede i Jerusalem for å se og studere skriftene. Nå er det største arkeologiske funn i moderne tid bare et klikk unna. Teknikken gjør det mulig å forstørre og tydeliggjøre skriften, slik at manuskriptene er lettere å lese. Alt er oversiktelig ordnet slik at hver kolonne også har en referanse til kapittel og vers. Se http://dss.collections.imj.org.il/

En koffert med bibler inn i Gaza

‘Et mirakel’ kaller han det Nashat, generalsekretæren i Det palestinske bibelselskapet. Forespørselen etter bibler er stor i Gaza, men det er vanskelig å få bibler inn. På sitt siste besøk i Gaza hadde Nashat med seg en koffert full av bibler. Han regnet med at bøkene ville bli konfiskert på grensen, men håpet likevel på et under. Den dagen Nashat skulle av sted, var det mange folk og mye kontroll på grensen. Det tok så lang tid at det ikke ble tid til å sjekke hva som var i kofferten … et av hverdagens små under.

Safari på kirkestedet – Hellig Olavs hår

I Bamble i Telemark, ikke langt fra E-18, ligger ruinene av den gamle Olavs-kirken fra tidlig middelalder. Marit Fadum Storaker som er trosopplærer i Bamble kirke, har i mange år tatt imot barn og unge til kirkesafari i den gamle ruinen. Nå har hun nettopp gitt ut en ungdomsroman som tar oss med tilbake til tidlig middelalder og Olavs-kirken i Bamble. Boka heter ‘Hellig Olavs hår’ og inngår i den kulturelle skolesekken for alle 7. klassinger i Bamble kommune. Nylig var 200 av elevene på kirkesafari. Elevene blir delt inn i grupper og vandrer gjennom seks forskjellige poster: fra ‘den nye’ Bamble kirke med orgel og klokketårn, til gravhaug og kirkegård, og til kirkeruinen og middelalderen. Siste post er den gamle presteboligen, Skeidi, i kjent sveitserstil. Inne i presteboligen leser Marit Fadum Storaker et kapittel fra den nye boka si om de som kanskje har bodd på Skeidi for mange, mange år siden …

Omstilling i United Bible Societies (UBS) – De forente Bibelselskaper

UBS står overfor store endringer og må si opp mange av sine medarbeidere. Serviceorganisasjonen må gjennom en omstrukturering og forenkling. Et forslag til en radikal omorganisering av arbeidet er foreslått, men det konkrete utfallet av dette er ennå ikke avklart. Det Norske Bibelselskap forventer at det internasjonale engasjementet fortsatt vil skje gjennom fellesskapet i UBS. Dette er et unikt fellesskap med arbeid i rundt 200 land og med kontorer i 148 land. De aller fleste kirkesamfunn deltar i dette samarbeidet.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO