Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

Bernt Greger Olsen er bibelmisjonsleder i Bibelselskapet.

Foto: Bernt Greger Olsen er bibelmisjonsleder i Bibelselskapet.

Minoritetene og troen

16. november 2012.

Det er etter hvert godt kjent at kristne kirker er i sterk vekst i Kina. God tilgang på bibler er en viktig årsak til det. Nylig feiret vi at 100 millioner bibler er trykket på det store bibeltrykkeriet i Nanjing. I de senere årene har andelen trykket for eksport vært økende, men likevel er 65 millioner av disse biblene på kinesisk (mandarin) levert til kirkene inne i Kina.

Men det er antakelig mindre kjent at andelen kristne blant flere av minoritetsgruppene i Kina er meget stor. Da den første Miao (eller Hmong) ble kristen for drøyt 100 år siden, var det starten på en meget stor vekkelse som ikke engang kulturrevolusjonen kunne stoppe. Men noen måtte betale en høy pris for å holde fast ved sin tro og en pastor i Miao-kirken som ble drept av de venstreradikale, er hedret med en statue ved inngangen til selveste Westminister Abbey i London. Tidligere var Miao-folket et undertrykket folkeslag, men som vi har sett mange andre steder, gir kristen tro selvrespekt og tro på seg selv.

I dag er kristne i flertall blant flere av minoritetene, noen steder er hele bygdelag kristne. For Bibelselskapet er det derfor meget naturlig å støtte med både oversettelse og bibelspredning til disse folkeslagene. Dette arbeidet har tatt meget lang tid, ikke minst fordi det har vært krevende å få godkjent oversettelsene av kinesiske myndigheter. For Lisu (både øst- og vest-)og Miao er oversettelsene nå på plass, mens arbeidet med flere andre språk er i gang og for noen i en avsluttende fase.

Flere av minoritetsgruppene er fjellfolk og noen av dem holder til ganske isolert i grenseområdene mellom Burma og Kina. Selv kulturrevolusjonens harde undertrykkelse av de kristne stoppet aldri de kristne fra å samles, selv om også de måtte være forsiktige. I dag kommer stadig flere av lederne i kirken fra disse gruppene som er meget frimodige i sin lydighet mot misjonsbefalingen. Folkene som en gang ble sett ned på, er nå et eksempel for andre både i kirken og i samfunnet for øvrig.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO