Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

Wang Zhiming i Westminster Abbey

22. november 2012.

Over den vestre inngangsportalen til Westminster Abbey står det ti statuer av troshelter fra det 20. århundre. Det er kjente navn som Maximillian Kolbe, Martin Luther King, Oscar Romero og Dietrich Bonhoeffer. Statue nummer ti i rekken er kanskje mindre kjent, i alle fall i Vesten. Statuen er av Wang Zhiming som ble drept av kinesiske myndigheter, 29. desember 1973, 66 år gammel.

Kristne misjonærer kom til Yunnanprovinsen på begynnelsen av 1900-tallet. Men under Kulturrevolusjonen ble de kastet ut av landet. Men den kristne tro var plantet, og mange var kommet til tro. En av dem var Wang Zhiming. Han ble ordinert til prest og arbeidet blant de troende som deres leder. Han var en modig kritiker av rødegardistenes ateistiske propaganda. Men i mai 1969 ble han arrestert. Årene fra 1966 til 1976 var spesielt vanskelige for de troende; kirker ble stengt og mange ble arrestert og fengslet. Wang ble sittende i fengsel i fire år før han ble dømt til døden og drept fordi han ikke ville fornekte sin kristne tro. Dagen før han ble henrettet kom sønnene hans på besøk.

Han minnet dem om tre viktige ting de skulle ta med seg videre i livet:

1. Dere må lytte til belæring fra oven og ikke nedenfra.
2. Dere må arbeide hardt og ikke være late.
3. Dere må passe på hygienen; vær ikke så skitne som dere er nå.Sønnene som i første omgang syntes at farens siste ord til dem, ikke var helt lette å forstå, gikk hjem og tenkte over ordene. De tolket dem slik:

1. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden (Kol 3,25).
2. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerning som har sendt meg (Joh 9,4a).
3. Hygiene tolket brødrene som farens ønske om at de skulle leve et rent og gudfryktig liv.

I 1980 ble Wang Zhiming ’rehabilitert’ av kinesiske myndigheter. I Wuding, i Yunnan-provinsen, der han hadde arbeidet, ble det reist et minnesmerke over ham. Det er det eneste minnesmerke som er reist av kinesiske myndigheter over en kristen som ble drept under Kulturrevolusjonen.

Nederst på minnesmerket står det: De skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem. (Åp 14,13).

I dag er Wang Zhiming husket i Yunnan-provinsen og langt utover dens grenser for sin tapre tro og uredde arbeid. Og i dag teller de kristne over 30 000 og det er mer enn 100 kirker i Wuding.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO