Gå til innhold

5 Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Består dere kanskje ikke prøven?

Pakker med bibler

Foto: Pakker med bibler

Landsbyen Gong Cha får besøk av Bibelselskapet

22. november 2012.

Gong Cha har ca 1600 innbyggere og mange av dem er kristne. Etter en fem timers kjøretur når representanter fra Bibelselskapet i Norge, Danmark og Tyskland landsbyen. De har måttet passere Yangtzekiang elven og kjøre på svært sølete veier.

I kirken i landsbyen møter de Shi Hua på 68 år. Han har fire sønner, hvorav en er prest, og han forteller at familien har vært kristne i flere generasjoner. Shia Hua forteller at de er ca 400 kristne i landsbyen nå, men de pleide å være over tusen. Mange har måttet flytte fra landsbyen for å finne seg arbeid andre steder. De reiser så langt som til Beijing og Shanghai.

I løpet av Kulturrevolusjonen kunne de troende ikke komme til kirken, selv det å samles som en husmenighet var for farlig. Men i min familie var vi alle kristne så vi kunne samles hemmelig til bønn og lovsang hjemme. Vi hadde bare en bibel, men den ble raskt konfiskert av politiet. Men politiet fant heldigvis ikke en andakts- og salmebok som vi også hadde. Den brukte vi når vi var samlet hjemme til gudstjeneste.

I 1993 fikk Shia Hua og landsbyen sine første bibler. 10 bibler ble brakt til landsbyen som gave. Biblene fikk de på deling. I 1981 bygde de opp igjen landsbyens gamle kirke som var i svært dårlig forfatning. Et tilbygg ble bygd i 1986 og enda et i 1988. Og kirken ble etter hvert organisert med eldste og andre som fikk ansvar for kirken. Men alle som arbeider i kirken, er også bønder siden kirken ikke har mulighet til å betale mye til sine arbeidere.

I dag leser vi Bibelen på Mandarin, fortsetter Shi Hua. Men vi preker alltid på Øst-Lisu. Nå har vi også fått Det nye testamentet på språket vårt Øst-Lisu. En gang i uken har vi bibelstudier for å studere Det nye testamentet på vårt hjertespråk. Det er ca 200 mennesker som deltar. Nytestamentet og en salmebok er alt vi har på språket vårt. Takket være Kirken og hjelp fra Bibelselskapene til oversettelse av Bibelen, er språket vårt blitt bevart. På skolen lærer vi kinesisk, så det er i kirken vi bruker Øst-Lisu. Det er ikke et problem for oss å lese kinesisk, men med Gud snakker vi på Lisu, sier Shi Hua til slutt.


Li Ai Ying (73) Li Ai Ying møter oss i sin tradisjonelle Lisudrakt. Hun stråler av glede og kan fortelle at hun aldri tidligere har sett noen som kommer fra vesten. Ikke så rart når vi er de første besøkende utenfra på 106 år. Og selv kan hun fortelle oss at hun ikke liker å gå noe sted utenfor landsbyen.

Hun har sju barn, fem døtre som bor i nærheten og to sønner som begge har reist til byen for å finne arbeid – og femten barnebarn. Hun ble kristen i 1977 i det kulturrevolusjonen gikk mot slutten, og siden har hun hatt mange oppgaver i kirken, bl.a. som diakon.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO