Gå til innhold

2 Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?
Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg?

Fakta om Kina

26. november 2012.

Faktastoff og statistikk fra Midtens rike

Eldste i landsbyen

KINA – STATISTIKK

- 1,3 milliarder mennesker. Offisielt ca 2% kristne (tallet er sannsynligvis mye høyere)
- 674 mill. lever på landsbygda (derav ca 20 mill kristne).
- 150 mill. mennesker i landsbyene lever under fattigdomsgrensen (dvs. under 1 dollar om dagen).
- 215 mill. er 14 år eller yngre. 328 mill er mellom 15-29 år
- 53 mill. over 15 år er analfabeter

KIRKESTATISTIKK

Protestanter: 38 000 pastorer 150 000 legpredikanter 21 bibelskoler og seminarer med 2 500 studenter
Katolikker: 60 biskoper 2 400 ordinerte prester 22 teologiske seminarer med 1800 Studenter

BIBLER TIL KINA – MILEPÆLER

  • 1985: Det første bibelpapir fra UBS gis til Kina, importert fra Finland.
  • 1987: Bibeltrykkeriet i Nanjing ble grunnlagt. Fra 1987 – 2011 har Nanjing Amity Printing Company trykket 100 mill bibler på kinesisk og mange andre språk. Siden 1990 har UBS (De forente bibelselskaper) arbeidet med oversettelse til minoritetsspråk, for eksempel Bibelen på Miao og øst-Lisu. Oversettelser på ni minoritetsspråk er nå lovlig trykket og distribuert i Kina. Fire andre oversettelser på minoritetsspråk er under arbeid.
  • 1996: Kinesisk bibel på braille, blindeskrift, i 32 bind. Kina har 75 mill blinde, 26% på verdensbasis. Bibler distribuert gjennom 10 000 kinesiske kirker. UBS har gitt 46 bibel-biler og 24 bibelmotorsykler til hjelp i bibeldistribusjon. UBS støtter bibelkurs i leseopplæring for analfabeter UBS støtter utdeling av søndagsskolemateriell UBS har vært med på å få Bibelen tilgjengelig på audio, video og CD-Rom.

FAKTA OM KINA

Kina – eller Midtens rike – som kineserne selv kaller det, er delt i to siden 1949:
Folkerepublikken Kina med hovedstaden Beijing og Republikken Kina som omfatter øya Taiwan med Taipei som hovedstad.
Det kinesiske keiserdømmet gikk under i 1912 og republikken Kina ble opprettet. I 1949 tok det kinesiske kommunistpartiet kontroll over fastlands-Kina og Mao Tse Tung ble utropt til leder.


Kina er verdens fjerde største stat med verdens største befolkning på ca 1,3 milliarder innbyggere. Staten er i dag offisielt ateistisk, men fem religioner har rett til å praktisere sin tro: Buddhisme, daoisme, islam, protestantisk kristendom og katolsk kristendom. I dag regner man med at det kanskje finnes så mange som 70-80 millioner kristne i Kina. Tallene er usikre siden mange troende tilhører uregistrerte husmenigheter. Men kirkeveksten i Kina siden 1980 mangler parallell i nyere tid.

Bibelen kan nå selges fritt i alle de registrerte menighetene i Kina, ca 55 000. Inntil 1980 var det forbudt å innføre bibler til Kina. I dag ligger verdens største bibeltrykkeri i Nanjing i Kina og kan produsere over 12 millioner bibler i året. Det er fortsatt et stort behov for bibler, spesielt på landsbygda. Men med den enorme kirkeveksten som har funnet sted i Kina siden 1980, er det også et stort behov for flere kristne læresteder. Mange kinesere føler et kall til å dele evangeliet med andre kinesere, men også med andre folkeslag. En ny misjonsbevegelse i Kina blir kalt «Tilbake til Jerusalem». Det er en visjon om å sende tusenvis av misjonærer fra Kina til den del av verden som er ukjent med evangeliet. Noen spår Kina vil bli den største misjonsnasjonen i det 21 århundre. Til det trengs bibler og læresteder.

Kina har mange språk, men riksspråket er mandarin. 91% av befolkningen kan lese og skrive. Landet har hatt nærmere 500 etniske minoritetsgrupper, men mange av dem er blitt assimilerte. Bare 56 av disse gruppene er i dag anerkjent av staten. De fleste kinesere tilhører Han-kineserne som utgjør 93% av befolkningen, og mange mindre etniske grupper er blitt assimilert inn i Han-gruppen. De fleste minoritetsgruppene mangler Bibelen på sitt språk.

Kina er i dag i ferd med å bli en økonomisk kjempe i verdenssammenheng. Både kompasset, boktrykkerkunsten, papiret og kruttet er blitt oppfunnet i Kina. I dag produserer Kina for eksempel høyteknologiske varer innen elektronikk og hardware.


Kinas provinser

Utdeling av 700 000 bibeldeler

16.-24. august 2013 vil Asian Games (Asia leker) finne sted i Nanjing. Året etter i 2014 fra 16.-28. august vil De olympiske leker for ungdom også finne sted i Nanjing. Dette er byen der verdens største bibeltrykkeri også ligger, Amity Printing Company. Det vil være en flott anledning til å dele ut bibeldeler.

En bibel – 20 kg korn eller 40 egg

Cao er en 49 år gammel bonde fra Henan-provinsen. Han sier: Vi må selge 20 kg korn eller 40 egg for å få oss en bibel, og det er svært mye for en familie. Selv om Kinas økonomi er i vekst og kirkene vokser, er det fortsatt mange fattige, spesielt på landsbygda. Disse trenger hjelp til å kjøpe en bibel.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO