Gå til innhold

2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.

Konstanse Raen får kongens fortjenstmedalje i sølv. Her er hun avbildet sammen med generalsekretær Yilma Getahun fra Bibelselskapet i Etiopia, som var til stede i forbindelse med Bibeldagen 2012.

Foto: Konstanse Raen får kongens fortjenstmedalje i sølv. Her er hun avbildet sammen med generalsekretær Yilma Getahun fra Bibelselskapet i Etiopia, som var til stede i forbindelse med Bibeldagen 2012.

Kongens sølv til Konstanse Raen

17. april 2013.

Torsdag kveld fikk en overrasket Konstanse Raen vite at hun blir hedret med Kongens fortjenstmedalje i sølv. Misjonæren får medaljen for sin mangeårige innsats for bibelarbeidet i Afrika.

Nesten alle som kom til bibelmøtet i Birkeland bedehus var orientert om tildelingen. Unntaket var Konstanse selv, som hadde vært i Afrika da nyheten sto på trykk i lokalavisa.
– Jeg begynte imidlertid å lure da tidligere generalsekretær i Bibelselskapet, Stein Mydske, dukket opp på møtet. Dessuten var mange fra min egen familie tilstede – også de som ikke bor i Birkeland, sier hun.

Overraskelsen var stor da ordfører Arild Winsland fikk ordet og forkynte tildelingen.

Begrunnelsen for æresbevisningen er Konstanse Raens innsats for bibelarbeidet i Norge, men særlig blir det lagt vekt på hennes mange år i Afrika som bibeloversetter og koordinator for hiv/aids-prosjektet Den barmhjertige samaritan.

Bibeloversetter
Konstanse Raen bodde og arbeidet 14 år i Kamerun sammen med sin mann, John Gunnar Raen, som misjonær for Det norske Misjonsselskap. Hennes viktigste arbeid gjennom disse årene var oversettelsen av Det nye testamentet til Pere-språket. Sammen med nasjonale medarbeidere etablerte hun et skriftspråk og utga en grammatikk, en ordbok og mange småbøker på dette språket. For Pere-folket var skriftspråket en viktig nøkkel til økt selvrespekt og anerkjennelse som folkegruppe.

Hiv/aids-arbeid
Siden 2005 har Konstanse Raen arbeidet med Bibelselskapenes hiv/aids-arbeid i Afrika. Hun har sammen med hiv-positive selv utarbeidet en programpakke basert på bibelfortellingen om Den barmhjertige samaritan. Dette programmet er nå tatt i bruk i 20 land i Afrika og like mange står på venteliste. Programmet bruker bibelfortellingene aktivt for å motivere folk til å ta ansvar for sitt eget seksualliv og til å ta ansvar for hverandre slik at de som er rammet av smitten ikke blir utstøtt av fellesskapet. For første gang får et bibelbasert program Norad-støtte!

– Uten Konstanse Raens innsats hadde dette ikke skjedd. Derfor er hun er verdig mottaker av denne høye utmerkelsen fra Hans Majestet Kongen, sier tidligere generalsekretær Stein Mydske.

Gi en gave!

Den barmhjertige samaritan

Kurset skaper en plattform for samtale rundt vanskelige temaer.
Et av våre bistandsprosjekt er et bibelbasert holdningsskapende program om hiv og aids.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO