Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Den malayiske kunstneren Hanna Cheriyan Varghese har malt bildet «Rettferdighet» til Kvinnebønnedagen 2012. Kunstneren har basert bildet på en bibeltekst fra Mika (6:8): «Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.»

Foto: Den malayiske kunstneren Hanna Cheriyan Varghese har malt bildet «Rettferdighet» til Kvinnebønnedagen 2012. Kunstneren har basert bildet på en bibeltekst fra Mika (6:8): «Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.»

Kvinnenes internasjonale bønnedag 2. mars 2012

17. april 2013.

Kvinnebønnedagen feires 2.mars 2012, og er forberedt av kvinner fra Malaysia. Temaet for gudstjenesten er: "La retten vinne fram". Kvinnene trekker fram rettferdig og rett styre som grunnlag for fred og harmoni i den sosiale orden.

Kvinnenes internasjonale bønnedag


Midt i et mangfold er toleranse og harmoni, rettferdig og rett styre for alle livsviktig. Det er vår bønn at alle raser, etniske grupper og religioner vil samarbeide for å fremme religiøs harmoni og en rettferdig og helhetlig utvikling for alle.

Imidlertid undergraves dette idealet om fred og harmoni av korrupsjon og grådighet, og det forvrenges når stemmene som taler for sannhet og rettferdighet blir brakt til taushet. Vi kjenner alle til disse kreftene i vår egen sammenheng, og vi lytter derfor oppmerksomt til røstene som søker etter rettferdighet i Malaysia. Ved å sette navn på sine bekymringer og sin usikkerhet innbyr de oss til å kjenne igjen vår egen frykt. De spør seg selv: "Bryr vi oss eller forblir vi likegyldige?"

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO