Gå til innhold

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

En båtflyktning vender tilbake

11. januar 2013.

Da Tan kom tilbake fra flyktningeleiren i Hong Kong i 1996, var det ingen kristne verken i byen Ha Long eller i områdene rundt. Ha Long er en by som i de senere årene har blitt godt kjent etter at den ble valgt ut som et av de 7 «nye» underverker i verden!

Pastor Ngo Ba TanDerfor er det ganske naturlig at byen i dag domineres av internasjonale turister, som kommer for å oppleve de meget spesielle øyformasjonene langs kysten.

Båtflyktningene som kom fra Vietnam, fikk i flere år oppholdstillatelse i Hong Kong eller de ble hjulpet videre til et tredjeland. Men mot slutten av 80-tallet endret myndighetene i Hong Kong, den gang under Storbritannia, praksis og flyktningene ble plassert i lukkede leirer med noen tusen i hver. Tan var en av dem som kom etter at regelverket ble endret, og han måtte være i leiren mens søknaden hans ble behandlet. Kristne kinesere kom på besøk til leirene, og de vitnet om sin tro samtidig som de ga praktisk hjelp til flyktningene. Slik ble Tan en kristen, og han tok sin tro med seg tilbake til Vietnam da han ble returnert etter å ha fått avslag på asylsøknaden.

Men det tok flere år i Hong Kong før avslaget kom, og mens han bodde der fikk han en grundig opplæring i kristen tro. Det var følgelig en moden kristen som vendte tilbake til sitt hjemland med en ny tro og et sterkt kall om å gi dette videre til sine landsmenn. Men han sto helt på bar bakke – uten penger.

Tan fant seg ganske raskt en god jobb og tok seg etter hvert av andre som kom tilbake fra leirene i Hong Kong. Etter hvert var de flere som hadde blitt kristne der, og de møttes sammen med andre som ble vunnet gjennom det de kunne fortelle. Dermed var en husmenighet startet, men hver gang de samlet seg ble det klager fra naboene.

«Første gang jeg ble arrestert ble jeg svært redd», sier Tan. «Med tre dagers fravær på jobben ville jeg få sparken, og jeg var avhengig av arbeidet mitt for å kunne leve. Men arbeidsgiver sa ingen ting – det ser jeg nå på som et under. Andre og tredje gang jeg ble arrestert ble jeg også svært skremt. Politiet kom etter hvert med lastebiler og tok oss inn alle sammen. Jeg har vært arrestert 7 ganger, og etter hvert behandlet politiet oss som venner. Men det har vært tøft, noen av oss ble røft behandlet. Senere forsto de at det ikke nyttet å stoppe oss på denne måten, og de har latt oss være i fred de senere årene».

«Vi var omtrent 300 troende som kom tilbake fra Hong Kong», sier Tan, «men ikke alle klarte å stå imot prøvelsene. Men menigheten har vokst og i dag er vi mellom 1500 og 2000 troende fordelt på en rekke husmenigheter».

Kirken er i dag medlem av den registrerte protestantiske ECV-Nord Vietnam. Det har gjort det mulig for dem å få tillatelse til å bygge kirke, og menigheten skal nå i gang med å bygge en ny kirke på en tomt de har skaffet. Den er riktignok liten, men likevel større enn det lille lokalet i andre etasje i huset til pastor Tan hvor de samles i dag. Selv om de troende nå er delt i ulike kirker tilhørende ulike kirkesamfunn, noen registrert, andre ikke, har de likevel et sterkt samhold. Med faste intervaller setter de seg ned og vurderer arbeidet og planlegger sammen veien videre. De gir hverandre praktisk hjelp til kirkebygging, eller hjelp på annen måte når det er behov for det. «Det er et meget sterkt samhold mellom alle oss som er ledere i menighetene», sier Tan. «Selv om det var noen tøffe år da jeg kom tilbake, er jeg glad for det. Jeg sto der med tomme hender – og dermed fikk jeg se at Gud er en som kan skape noe av ingenting. Da jeg skulle reise tilbake til Vietnam kom en katolsk prest til oss og ga oss én dollar hver. Det var alt jeg hadde av penger da jeg kom tilbake til Hanoi. Tollfunksjonæren spurte hva jeg hadde, og jeg viste ham pengeseddelen. Den tok han, men han lot meg beholde Bibelen og de kristne bøkene jeg hadde med meg. Gud gjør under», sier Tan.

«Jeg er i dag dypt takknemlig for at Herren sendte meg tilbake til Vietnam. Jeg er overbevist om at jeg kan gjøre mye mer nytte for meg her enn noe annet sted», sier Tan avslutningsvis.


Trekantet hus

Menigheten holder i dag til hjemme hos Tan. Kona driver en liten butikk i første etasje, mens kirken er i andre. Huset har han bygget selv. Han fikk mulighet til å kjøpe tomten fordi den var trekantet. Tretallet er et ulykkestall i tradisjonell buddhisme, og dermed fikk han tomten for en pris han kunne betale. «Et eksempel på hvordan evangeliet setter oss fri», sier Tan.

Pastor Tan forteller det samme som nesten alle andre i Vietnam og til dels også i Kambodsja. Myndighetene og folk flest ser på kristendommen som en amerikansk religion. Etter Vietnamkrigen har USA vært den store fienden, og det å være kristen i årene etter krigen har nærmest blitt sett på som forræderi mot eget folk. Dette er spesielt sterkt i Ha Long, hvor havneanleggene ble hardt bombet av amerikanerne da president Nixon forsøkte å tvinge Nord Vietnam tilbake til forhandlingsbordet.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO