Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Foto:

Bibelgaven i Ecuador - del 4: Camilo Quishpe i Charcay

06. august 2013.

Da evangeliet kom til Canjar rundt 1970, var det stor motstand mange steder – det har det for øvrig vært helt opp til nå i enkelte bygdelag.

«Det var ikke lett den første tiden», sier Camilo. «Det var mange som kastet stein på huset vårt – den gamle panamerikanske hovedveien gikk like forbi der før den nye veien kom. Det var også noen som angrep oss på veien. Men jeg hadde bestemt meg – hadde jeg først tatt i mot så skulle jeg holde ut. Vi ble alltid truet, og vi var ofte redde. Vi visste ikke hva vi skulle gjøre».

«Men vi bestemte oss for å invitere til møter hjemme hos oss, og vi inviterte misjonærene til å forkynne. Det var da noen fant ut at de skulle ta oss, og de ville brenne ned huset. Men da de kom til huset vårt, så bare forsvant de igjen», sier Camilo. «Siden fikk vi høre at de så mange vakter stå utenfor huset. De trodde det var politi. Men vi hadde ikke sett noen utenfor huset.»

«Nå er det mange troende her i Charcay», sier Camilo. «For et par år siden var det vekkelse her, og for mange av oss ble troen da fornyet og forsterket. Det var derfor de kristne her bestemte seg for å bygge ny kirke. Det skal bli den beste kirken i Canjar», sier han bestemt. «Når vi bare får samlet inn de pengene vi trenger for å gjøre den ferdig», sier han og ser på den tidligere misjonæren. «Det skal bli som Salomos tempel. Det er Bibelen som er nøkkelen i dette arbeidet. Vi studerer den grundig».

«Men Bibelen har også påvirket samfunnet for øvrig. Jeg er nå en folkevalgt myndighetsperson. Flertallet er nok ikke kristne, men likevel har Bibelen hatt en betydning for at mange av de gamle, hedenske skikkene nå er borte».

«Mange kan se de kristnes liv og det vitnesbyrdet de har. Selv om de ikke selv har tatt i mot troen, har de tillit til oss kristne. Vi forsøker å leve rett og gjøre godt mot andre. Det er vitnesbyrdet fra de kristne», avslutter Camilo.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO