Gå til innhold

21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

Foto:

Bibelbutikken i Istanbul vart spart

27. august 2013.

Bibelselskapet i Tyrkia har to bibelbutikkar på gateplan. Butikken i Istanbul ligg midt i området der det var uro i sommar, men butikken heldt open gjennom heile perioden. Generalsekretær Tamar Karasu (37) opplever at mange oppsøkjer bibelbutikkane for å lære meir om kristen tru.

– Bibelbutikken vart spart gjennom prioden med uro, seier Tamar. – Bibelbutikken vår er viktig, eg skulle ønskje at han aldri var stengd! Vi kunne hatt han open heile døgnet, sju dagar i veka. Ja, de vil ikkje tru kor mange som kjem innom på ein kveld – og kor mange koppar te vi drikk med dei, ler Tamar.
– Vi skulle gjerne hatt fleire slike butikkar, i andre byar.

Av 75 millionar menneske i Tyrkia tilhøyrer færre enn 100 000 ei kristen kyrkje. Men i bibelbutikken veit folk at dei kan møta kristne.
– Folk kjem til bibelbutikken og spør, og då kan vi fritt fortelja om Jesus. For det er lov å dele trua si med andre. Av og til kjem folk for å protestere mot oss. Men mange kjem også for å finna nokon å snakke med.

Bibelselskapet i Tyrkia distribuerer biblar, både gjennom eigne butikkar og gjennom sekulære bokhandlarar.
– Folk ringjer stadig til oss og spør etter biblar. Men vi treng meir pengar for å trykkje fleire. Det finst sikkert 100 utgjevarar av muslimsk litteratur i Tyrkia, men det er berre vi i Bibelselskapet som gjev ut kristen litteratur.

Tamar fortel om eit fengselsarbeid som starta med eit initiativ frå fangane sjølve. – For nokre år sidan fekk vi brev frå eit fengsel. Nokre fangar ønskte å få tak i ein bibel. Vi hadde eigentleg ikkje råd til å senda gratis biblar, men vi valde å gjera det likevel. Så kom det fleire brev, frå andre fangar som òg ville ha biblar. No har vi sendt biblar til minst 200 fangar i dette og andre fengsel. – Vi har også distribuert 1500 biblar til studentar. Dei som kjem til seminara våre på universitetet, er svært interesserte og seier: «Dette har vi aldri høyrt om før. Ingen andre fortel oss kva kristendom er».

Bibelselskapet i Tyrkia er avhengig av støtte utanfrå for å distribuere biblar.
– Hjå dykk betaler kyrkjene for biblane dei kjøper, men her er det vi som betaler kyrkjene for biblane, seier Tamar og ler. – Kyrkjene får kjøpa biblar til svært låg pris. Difor treng vi støtte utanfrå.

Tamar minner oss om at Tyrkia er eit bibelsk land.
– Vi har laga eit hefte med Apostelgjerningane og Paulusbreva, der vi trykkjer mange bilete frå vårt eige land. Fotografia viser alle stadene i Tyrkia som er nemnde i tekstene. Det var faktisk her i landet dette skjedde! Folk i Tyrkia trur at Bibelen er noko framandt som kjem utanfrå, men desse skriftene handlar verkeleg om vårt eige land. Tamar kjem til slutt med ei utfordring: – Be for oss, og for Bibelselskapet i Tyrkia!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO