Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

Victor Grishko - leder av Bibelselskapet i Kasakhstan.

Foto: Victor Grishko - leder av Bibelselskapet i Kasakhstan.

Bibelgaven i Kasakhstan - del 2: - De små menighetene lider

22. august 2013.

Victor Grishko (53) har vært leder for Bibelselskapet i Kasakhstan siden februar 2013. Han ble kristen i 1996 og er pastor i en baptistmenighet.

– Før var jeg en ivrig kommunist. Men jeg fant ikke rettferdigheten der. Skuffelsen over kommunismen førte meg videre i letingen etter rettferdighet. Men det tok over ti år før jeg fant det jeg lette etter – i kristendommen.

– En tid var jeg også innom okkultisme, Det eneste jeg lærte av den, var at det finnes en mørk side i tilværelsen.

– På den tiden leste jeg Det nye testamentet fra perm til perm, men jeg skjønte ikke så mye av det. Nytestamentet ble stående i bokhylla i åtte år. Men så ble jeg kjent med noen kristne, og da skjønte jeg mer av hva Bibelen sa. Jeg skjønte at jeg er en synder som trenger tilgivelse. Jeg bekjente syndene mine og opplevde at jeg ble en tilgitt synder.

– Kona mi ble kristen etter meg. Hun ble en kristen fordi hun så hvor forandret jeg ble. Før var jeg en dårlig mann. Jeg både røkte, drakk, stjal og var utro.

Arbeidet i Bibelselskapet har åpnet Victors øyne for det felleskirkelige arbeidet. Styrelederen for Bibelselskapet er en ortodoks prest.

– Vi arbeider svært godt sammen, fordi vi har et felles mål for Bibelselskapet, samtidig som vi respekterer at vi er forskjellige. Min oppgave er å arbeide for at alle kirkesamfunn får nok bibler og bibelmateriell. Vi er enige om nødvendigheten av å ha bibler, uansett hvordan vi tolker den.

Er det vanskelig for de troende i Kasakhstan?
– Det har blitt vanskeligere. Myndighetene har strammet inn på hvilke kirker og organisasjoner som blir godkjent.

Hvordan er de nye reglene fra myndighetene?
– De små menighetene lider. De blir stengt om de har færre enn femti medlemmer, og det er ikke lov å evangelisere i det offentlige rom. Kirkene kan ikke dele ut materiell, bortsett fra i kirkens egne lokaler. Alle bøker som skal selges fra Bibelselskapet og andre forlag må være faglig godkjent av eksperter. Importere bibler må de få påtrykt en slik godkjenning.

Det er mange russisk-ortodokse kristne i Kasakhstan. Også baptistene og andre kirker har en lang historie i landet. I tillegg finnes det mange husmenigheter og små kristne grupperinger. Noen er registrert hos myndighetene, andre ikke.

Hvordan blir folk kristne nå?
– Mange vokser opp i kristne familier og finner sin plass i kirkene også som voksne. Men mye av veksten i kirkene skjer blant barn og ungdom. Når unge reiser til byen for å studere, blir de ofte kjent med aktive kristne ungdommer. Mange blir kristne i 20-30-årsalderen.

Har folk tilgang på bibler?
– Ikke alltid i den oversettelsen eller den utformingen som passer best for dem. Og dersom vi hadde kjørt en kampanje for Bibelen nå, ville vi ikke hatt bibler nok til å dekke en økning i etterspørselen. De fleste har nok råd til å betale det en bibel koster, men det er alltid noen som vil trenge å få kjøpe til redusert pris eller få Bibelen gratis. Forskjellen mellom rike og fattige er stor i Kasakhstan. Jeg ønsker å starte en kampanje, slik at vi kan gi folk Det nye testamentet.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO