Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Åpen dialog om kvinners situasjon

28. november 2013.

Kristne kvinner har åpnet en "dialog-sending" på SAT-7 PARS, som tar opp vanskene kvinner møter i Iran, Afghanistan og Tadsjikistan, og hvordan de kan takles.

I løpet av den første sesongen med Dialog leste programvertene Javaher og Mojghan opp en fiktiv venns brev om forfølgelse. Selv om personen som skriver ikke er ekte, er innholdet basert på en sann historie om en kvinnes lidelse, og representerer den daglige virkeligheten for mange. Kvinnen som hadde vært fengslet for sin tro, inspirerte programvertene til å sette fingeren på vanskeligheter som millioner av persisk-talende kvinner gjennomlever. De lider av begrenset tilgang til arbeidslivet, ulik foreldremyndighet og ulike arvelover, og et enormt sosialt press fra et patriarkalsk samfunn. Hvis de tar en annen religiøs tro, risikerer de å bli kastet i fengsel. Det er likeledes ulovlig for de fleste av dem til å gifte seg med en kristen mann.

Produksjonen er i gang for den andre sesongen av Dialog, produsert av Michael Tunér på IRR-TV Studios i Finland. En ny programleder som heter Nahid, vil erstatte Javaher som Mojghans programmedarbeider. Nahid vil dele sitt vitnesbyrd som kvinne om hvordan hun kom til tro på Kristus mens hun bodde i Iran. Mojghan og Nahid vil snakke om hvordan man kan møte undertrykkelse og forfølgelse. De vil også ta opp spørsmålet om hvordan kristne kvinner kan være Guds tjenere i dagliglivet. Etter å ha kjempet lignende kamper selv har programvertene grunnleggende forståelse og kjennskap til situasjonen for seere som opplever forfølgelse, og kan enklere trøste dem som opplever forfølgelse - særlig dem som står overfor forfølgelse på religiøst grunnlag. Innholdet i Dialog gjør at teamet bak SAT-7 PARS forventer å finne et bredt publikum for programmet, også mannlige seere.

Ved å se dette programmet, kan Farsi-talende kvinner få bibelsk veiledning om familieforhold. De kan lære mer om Guds plan for sin rolle i familie og samfunn. De som har lidd traumer, spesielt fra fengselsopphold kan finne følelsesmessig og åndelig helbredelse. Dialog har som mål å inspirere seere til kjærlighet overfor Guds Ord, samt en forståelse av kristne verdier og menneskerettigheter. Idet programvertene diskuterer Frelserens offer, vil seerne få innsikt i hvordan Jesus også led under forfølgelse.

Til syvende og sist håper programmets produsenter at Dialog vil oppmuntre kvinner til å være mer aktive i sin trosutøvelse med bibelstudier, engasjement i tjenesten, og konflikthåndtering med bibelsk visdom. Restriksjoner gjør det vanskelig å måle rekkevidden og påvirkningen Dialog har: Myndighetene blokkerer ofte telefonsamtaler og avskjærer tekstmeldinger. De har også advart seerne om at det er ulovlig å ta kontakt med kristne organisasjoner som SAT-7 PARS. Men med stor personlig risiko kontakter noen seere likevel kanalens oppfølgingsteam og ber sammen med rådgiverne .

En iransk kvinne som følger programmene til SAT-7 PARS, sier:
"Jeg ble født inn i en kristen familie, men etter å ha sett et av deres program om viktigheten av anger, innså jeg at jeg trengte å gi mitt hjerte til Jesus og bli hans etterfølger. Jeg gjorde det, og jeg er nå veldig glad for at jeg er en gjenfødt kristen."

På samme måte som for denne kvinnen har Dialog potensial til å styrke troen og livet til over to millioner farsi-talende som ser SAT-7 PARS.

Les mer om Sat-7

Fra magasinet Uplink, november 2013

Sat7 - Egypt
Egypt – den verste forfølgelsen av kristne på 700 år
Les mer

Sat 7 for barn
GPS-navigerer i Bibelen på SAT-7 KIDS
Les mer

Sat 7 - Tyrkia
Lys, kameraer, og action på SAT-7 TÜRK Studio
Les mer

SAT-7: Evangeliet til Midt-Østen

Med din gave kan tv-kanalen SAT-7 styrke arbeidet i områder som tørster etter Guds ord.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO