Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

En egyptisk mann, blant sørgende i Kairo i forbindelse med den koptiske pave Shenoudas begravelse, studerer et bibelsk skrift, trykket av bibelselskapet i Egypt.

Foto: En egyptisk mann, blant sørgende i Kairo i forbindelse med den koptiske pave Shenoudas begravelse, studerer et bibelsk skrift, trykket av bibelselskapet i Egypt.

Bibelspredningen øker mest der kristne forfølges

28. november 2013.

Bibelselskap i land som opplever størst grad av kristenforfølgelse melder om en markant økning i etterspørsel og distribusjon av bibler. I Syria ble distribusjonen av bibler og bibeldeler åttedoblet fra 2011 til 2012.

Dette går fram av den årlige statistikken fra De forente bibelselskaper (UBS) som nylig er offentliggjort. I en pressemelding fra UBS heter det at det er ingen tvil om at forfølgelsen av kristne tiltar i styrke. Både media og offisielle rapporter har presentert statistikk som viser at kristne nå er den mest forfulgte gruppen i verden, og at det i enkelte land drives en regelrett krig mot kristne.

I noen land har situasjonen blitt så uholdbar at mange flykter, og det er reell frykt for at det snart ikke er kristne tilbake i de områdene av Midtøsten der kristendommens vugge stod. Nye tall fra bibelselskap over hele verden viser imidlertid at Bibelen er mer etterspurt enn noen gang - og særlig i de områdene der de kristne lever under ekstremt press.

Seks prosent økning
Den globale distribusjonen av skrifter fra bibelselskapene økte med seks prosent i 2012. 405 millioner bibelske bøker og skrifter ble spredt, av dem var 32,1 millioner komplette bibler.

Organisasjonen Åpne Dører rapporterer at Syria, Irak, Egypt, India, Laos og Nigeria er blant landene som nå opplever størst grad av kristenforfølgelse. I 2012 økte bibeldistribusjonen markant i alle disse landene, melder UBS.

Størst økning i Syria
Størst økning er det i det krigsherjede Syria der Bibelselskapet i 2012 åttedoblet distribusjonen av bibelske tekster i forhold til året før. I alt ble det gitt ut 168 000 skrifter sammenliknet med 19 000 i 2011.

– De syriske kristne lever under et ekstremt press, og har stort behov for internasjonal støtte, sier Mike Bessous, generalsekretær i Det libanesiske bibelselskapet som jevnlig rapporterer fra bibelarbeidet i det krigsherjede nabolandet.

– Våre medarbeidere i Syria fokuserer all sin innsats mot å klare å produsere nok bibelsk materiell til å møte etterspørselen. De fokuserer nå på å gi ut bibeldeler og mindre tekstutdrag i format av kalendre og småhefter, både fordi slike produkter raskt kan trykkes og at de er enklere å transportere enn fullstendige bibelutgaver. Mye av arbeidet gjøres av frivillige, forteller Bessous.

Økning i Irak
Irak, Syrias nabo i øst, opplevde også en betydelig økning i bibeldistribusjonen i 2012. Selv om mange kristne har flyktet fra landet, utgjør de kristne fortsatt 330 000 av befolkningen i Irak. I fjor ble det distribuert 66 000 bibelske skrifter, en økning på hele 132 prosent i forhold til året før.

Egypt
På tross av en stadig vanskeligere situasjon for de kristne i Egypt, økte også bibeldistribusjonen der med over 25 prosent i 2012. 2,5 millioner bibelskrifter ble utgitt og spredt i fjor. I likhet med i Syria besto mesteparten av distribusjonen av hefter og løpesedler som er enkle å transportere og enkle å lese. – Under de mange massemønstringene på Tharir-plassen i Kairo utnyttet vi muligheten til å dele ut hefter med blant annet Bergprekenen. Vårt folk har de siste årene vært utsatt for mange prøvelser, og vi opplever nå en økende interesse for åndelig føde. Vi møtes av takknemlighet for at vi gjennom bibel-heftene formidler budskap om fred og håp, sier generalsekretær Ramez Atallah i Det egyptiske bibelselskap.

– Midt under urolighetene opplevde vi den største bibelspredningen i vår historie da pave Shenouda II døde våren 2012. Den svært anerkjente lederen for Den koptiske-ortodokse kirke var overhode for halvparten av de arabisk-språklige kristne. Vi trykket en million bibeltekster til minne om hans arbeid både for fred og misjon i Egypt. Alle ble distribuert i løpet av ei uke mens folk over hele landet var samlet i sorg over tapet av en elsket og samlende leder i en tid der landet ellers var preget av splittelse.

Sørlige Asia
Kristne opplever også forfølgelse i det sørlige Asia, men også der viser statistikken en betydelig økning i distribusjonen av bibelrelatert materiell. India har en kristen minoritet som teller 71 millioner mennesker og som jevnlig opplever diskriminering. Bibelselskapet i India kan likevel melde om en økning av distribusjonen på 19 prosent. 27 millioner bibelske skrifter ble spredt i 2012.

I Laos ble distribusjonen av bibelskrifter tredoblet forrige år. Av 21 000 utgaver utgjorde komplette bibler og nytestamenter en betydelig del.

Nigeria
De kristne i nordlige Nigeria har opplevd massive overgrep med drap og lemlestelser i tillegg til omfattende diskriminering. Også der ble det registrert en tydelig økning i spredningen av bibelske tekster med 5 prosent sammenliknet med forrige år. 8,1 millioner utgaver av ulike bibeldeler og hele bibler ble folket til del.

Elektroniske utgaver
Direktør for De forente bibelselskaper, Michael Perreau, er oppløftet og glad for den økende etterspørselen etter Bibelen, særlig i områder der de kristne opplever forfølgelse og diskriminering:
– Vi registrerer økende kristenforfølgelse i enkelte deler av verden, og tiltakende sekularisering i andre deler. Derfor er det oppmuntrende og varmende å se at Guds ord er mer etterspurt enn noen gang. I tillegg til den betydelige økningen i distribusjonen av trykte bibelske skrifter, merker vi også en formidabel økning av interessen for elektroniske utgaver av Bibelen, sier han.

– De forente bibelselskapers «Digital Bible library» er en hurtigvoksende nettressurs som åpner for at våre samarbeidsorganisasjoner får tilgang til hundrevis av ulike digitale utgaver av Bibelen. Disse blir igjen brukt til online-tjenester og applikasjoner som Youversions digitale bibelutgaver. Takket være utviklingen av disse ressursene kan millioner av mennesker over hele verden nå lese Bibelen på pc og ulike digitale plattformer, også i land der det kan være forbundet med fare å lese kristen litteratur, sier Perreau.

Han forteller at bibelselskapenes medarbeidere arbeider målrettet med å gjøre Bibelen tilgjengelig for alle, noen med livet som innsats.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO