Gå til innhold

5 Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Består dere kanskje ikke prøven?

<strong>Bibeldagen 2014:</strong>&nbsp;&laquo;En million bibler til Cuba&raquo;.&nbsp;Foto: Dag Kj&aelig;r Smemo<br /> <a href="~/link.aspx?_id=4B3361152A39469A955B9B99016038DB&amp;_z=z" target="_blank">Last ned Word-dokumenter og bilder i h&oslash;y oppl&oslash;sning</a> (egnet til trykk).

Foto: Bibeldagen 2014: «En million bibler til Cuba». Foto: Dag Kjær Smemo
Last ned Word-dokumenter og bilder i høy oppløsning (egnet til trykk).

Kopierer Bibelen for hånd

07. januar 2014. Tekst: Hans J. Sagrusten / Foto: Dag K. Smemo

Salvador Miranda Fernandez (76) har fått et spesielt kall på sine eldre dager: Han kopierer bibeltekster for hånd.

Vi møter Salvador på et møte med pastorene i byen Holguin. Salvador underviser nye medlemmer i metodistkirken han tilhører. Men det finnes ikke bibler til de nye kristne. Derfor kopierer han alle bibeltekstene til undervisningen selv. Vi spør om han har en kopimaskin som han bruker til dette.

Vi møter Salvador på et møte med pastorene i byen Holguin. Salvador underviser nye medlemmer i metodistkirken han tilhører. Men det finnes ikke bibler til de nye kristne. Derfor kopierer han alle bibeltekstene til undervisningen selv. Vi spør om han har en kopimaskin som han bruker til dette.

- Nei, jeg skriver av bibeltekstene for hånd. Før jeg skal undervise de nye kristne, bruker jeg hele kvelden til å skrive på gjennomslagspapir, så det blir flere kopier.

- Er det ikke er slitsomt for en eldre mann å skrive så mye?

- Jo, men det er bra for meg å skrive Guds Ord. Slik blir jeg bedre kjent i Ordet, og samtidig trener jeg konsentrasjonsevnen.

Det er fire hundre medlemmer i kirken til Salvador, og det kommer stadig nye til. - Vi venter på flere bibler. Det er vanskelig å arbeide uten bibler når det er så mange mennesker i kirken og så mange nye kristne.

De nye kristne som han underviser, er i alle aldre. Bibeltekstene har skriver av, handler om sentrale emner i undervisningen og i Bibelen:

- Det er bibelvers om Jesu liv og frelseshistorien, om Den hellige ånd og bønn, om synden og Guds nåde – sentrale vers som er viktige for alle.

Det har blitt et spesielt kall for ham å dele Guds Ord på denne måten. Men helst ville han hatt bibler å dele ut.

- Jeg har kjent Herren i 50 år. Nå bruker jeg mye tid på å besøke de eldre. Også til dem skulle jeg gjerne hatt med meg bibler.


Nynorsk:

Kopierer Bibelen for hand

Salvador Miranda Fernandez (76) har fått eit spesielt kall på sine eldre dagar: Han kopierer bibeltekster for hand.

Vi møter Salvador på eit møte med pastorane i byen Holguin. Salvador underviser nye medlemmar i metodistkyrkja han tilhøyrer. Men det finst ikkje biblar til dei nye kristne. Difor kopierer han alle bibeltekstene til undervisinga sjølv. Vi spør om han har ei kopimaskin som han brukar til dette.

- Nei, eg skriv av bibeltekstene for hand. Før eg skal undervise dei nye kristne, brukar eg heile kvelden til å skrive på gjennomslagspapir, så det blir fleire kopiar.

- Er det ikkje er slitsamt for ein eldre mann å skrive så mykje?

- Jau, men det er bra for meg å skrive Guds Ord. Slik blir eg betre kjend i Ordet, og samstundes trenar eg konsentrasjonsevna.

Det er fire hundre medlemmar i kyrkja til Salvador, og det kjem stadig nye til. - Vi ventar på fleire biblar. Det er vanskeleg å arbeide utan biblar når det er så mange menneske i kyrkja og så mange nye kristne.

Dei nye kristne som han underviser, er i alle aldrar. Bibeltekstene har skriv av, handlar om sentrale emne i undervisinga og i Bibelen:

- Det er bibelvers om Jesu liv og frelseshistoria, om Den heilage ande og bøn, om synda og Guds nåde – sentrale vers som er viktige for alle.

Det har vorte eit spesielt kall for han å dele Guds Ord på denne måten. Men helst ville han hatt biblar å dele ut.

- Eg har kjent Herren i 50 år. No brukar eg mykje tid på å vitje dei eldre. Òg til dei skulle eg gjerne hatt med meg biblar.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO