Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

<strong>Bibeldagen 2014:</strong>&nbsp;&laquo;En million bibler til Cuba&raquo;.&nbsp;Foto: Dag Kj&aelig;r Smemo<br /> <a href="~/link.aspx?_id=4B3361152A39469A955B9B99016038DB&amp;_z=z" target="_blank">Last ned Word-dokumenter og bilder i h&oslash;y oppl&oslash;sning</a> (egnet til trykk).

Foto: Bibeldagen 2014: «En million bibler til Cuba». Foto: Dag Kjær Smemo
Last ned Word-dokumenter og bilder i høy oppløsning (egnet til trykk).

- Kirkene er fulle av folk, men tomme for bibler

07. januar 2014. Tekst: Hans J. Sagrusten og Bernt G. Olsen / Foto: Dag Kjær Smemo

På Cuba er tallet på kristne doblet på ti år. Men mangelen på bibler er stor. Situasjonen kan beskrives slik: «Kirkene er fulle av folk, men tomme for bibler»

Barna strømmer inn i den allerede overfylte kirken i byen Santiago, øst på Cuba. Ryktet har gått i nabolaget: «De deler ut barnebibler!» Barna flokker seg rundt Alain Montano og strekker hendene fram. Og Alain deler ut så langt det rekker.

Alain er generalsekretær i Bibelkommisjonen på Cuba, som tilsvarer Bibelselskapet hos oss. Til fellesmøtet i Santiago har han tatt med en kasse med barnebibler. Det er 700 mennesker på møtet, men bare noen få av dem har en bibel. Den holder de godt omkring. Alain har tatt et overblikk over forsamlingen og mener at han har nok barnebibler å dele ut.

Men da han ber barna om å komme fram, kommer det 30-40 barn til, inn fra gata. Sammen med de andre trenger de seg fram mot Alain. De siste som kommer fram, får ikke den barnebibelen de håpet å få. Alain har noen hefter med bibelhistorier å dele ut, så ingen går tomhendt tilbake. Likevel ser vi skuffelsen i øynene til de siste som kom.

Dette er situasjonen på Cuba. Det finnes ingen bokhandlere som selger bibler her. All distribusjon av Bibelen skjer gjennom Bibelkommisjonen, men de har ikke mulighet til å skaffe nok bibler. De er helt avhengige av at kristne i andre land betaler for trykking og sending av bibler til Cuba. På Bibeldagen kan vi gjøre vårt for at de kristne på Cuba kan få det de ønsker seg aller mest: Sin egen bibel.

Fakta om Cuba:

  • 11,5 millioner innbyggere
  • 5,4 millioner tilhører Den katolske kirke
  • 800.000 evangeliske kristne
  • 62 ulike kirkesamfunn
  • Bibelkommisjonen samarbeider med alle kirkesamfunn

Nynorsk:

- Kyrkjene er fulle av folk, men tome for biblar

På Cuba er talet på kristne dobla på ti år. Men mangelen på biblar er stor. Situasjonen kan skildrast slik: «Kyrkjene er fulle av folk, men tome for biblar»

Borna strøymer inn i den allereie overfylte kyrkja i byen Santiago, øst på Cuba. Ryktet har gått i nabolaget: «Dei deler ut barnebiblar!» Borna flokkar seg rundt Alain Montano og strekkjer hendene fram. Og Alain deler ut så langt det rekk.

Alain er generalsekretær i Bibelkommisjonen på Cuba, som tilsvarar Bibelselskapet hos oss. Til fellesmøtet i Santiago har han teke med ei kasse med barnebiblar. Det er 700 menneske på møtet, men berre nokre få av dei har ein bibel. Den held dei godt omkring. Alain har teke eit overblikk over forsamlinga og meiner at han har nok barnebiblar å dele ut.

Men då han ber borna om å koma fram, kjem det 30-40 born til, inn frå gata. Saman med dei andre trengjer dei seg fram mot Alain. Dei siste som kjem fram, får ikkje den barnebibelen dei vona å få. Alain har nokre hefte med bibelhistorier å dele ut, så ingen går tomhendt tilbake. Likevel ser vi at dei siste som kom, er skuffa.

Dette er situasjonen på Cuba. Det finst ingen bokhandlarar som sel biblar her. All distribusjon av Bibelen skjer gjennom Bibelkommisjonen, men dei har ikkje høve til å skaffe nok biblar. Dei er heilt avhengige av at kristne i andre land betalar for trykkjing og sending av biblar til Cuba. På Bibeldagen kan vi gjera vårt for at dei kristne på Cuba kan få det dei ynskjer seg aller mest: Sin eigen bibel.

Fakta om Cuba:

  • 11,5 millioner innbyggjarar
  • 5,4 millioner tilhøyrer Den katolske kyrkja
  • 800.000 evangeliske kristne
  • 62 ulike kyrkjesamfunn
  • Bibelkommisjonen samarbeider med alle kyrkjesamfunn

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO