Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

Bernt Greger Olsen, Bibelselskapets bibelmisjonsleder

Foto: Bernt Greger Olsen, Bibelselskapets bibelmisjonsleder

Husker vi Syria?

14. mai 2014.

Hvor lenge husker vi Syria? Den som har stått ved bymuren i Damaskus,der Paulus ble firt ned da han måtte flykte fra byen, glemmer det aldri.

I disse dager er det to år siden generalsekretær George Andrea fra Bibelselskapet i Syria besøkte Norge,etter invitasjon fra Det Norske Bibelselskap. Da raste allerede kampene i utkanten av Aleppo. Siden har Aleppo vært en beleiret by.

Det er ikke første gang et av bibelselskapets kontorer bokstavelig talt er i skuddlinjen,men det er første gang at det skjer med tilgang til internett og mobiltelefon. Derfor får vi det så rett inn på livet.

Da jeg snakket med George for kort tid tilbake, hadde han nettopp vært i Homs,som vi ofte har sett på nyhetene.«Hvordan var det i Homs?» spurte jeg.«Mye bedre enn hos oss i Aleppo!» var svaret hans.«Hvordan er det mulig?» tenker du kanskje,etter å ha sett TV-innslag om de forferdelige forholdene i den beleirede byen Homs.

Vel,de fleste opplever at de ikke har noe sted å reise til. De fortsetter å bo der hvor de er født. George og hans stab har en klar bevissthet om at de er satt til å tjene det folket de bor og lider sammen med.

Det utrolige er at Bibelselskapets bokhandler i både Aleppo og Damaskus har holdt åpent,nesten hver eneste dag,så lenge konflikten har vart.Og det er alltid mennesker der – ikke minst ungdom som søker etter et svar på hvorfor situasjonen er som den er.

Aldri har det blitt distribuert flere bibler, flere nytestamenter og flere kalendere med bibelvers i Syria,enn under denne vanskelige tiden.

For noen år siden finansierte norske givere et studiesenter i Damaskus.For tiden fungerer dette studiesenteret som Bibelselskapets nye bibellager. Selv om det ikke blir brukt etter den opprinnelige hensikten, har det vært til stor velsignelse i denne situasjonen.Mye litteratur sendes nå til Damaskus i stedet for til Aleppo,siden det er enklere å sende lastebiler inn og ut av Damaskus.

Men nå vil generalsekretær George Andrea åpne tre nye bokhandler i Syria! Bibelselskapet går mot strømmen.De ser at i dagens situasjon er Bibelen viktigere enn noen gang tidligere.Jeg håper han får det til! Vi skal i hvert fall gi ham den støtte og hjelp han trenger.

La meg komme med et lite hjertesukk til slutt:Hva er det vi vestlige nasjoner gjør mot våre kristne brødre og søstre i MidtØsten? Etter at regimet i Irak ble veltet,har størsteparten av de kristne forlatt landet. Mange dro til Syria.Nå er de igjen på flukt, sammen med mange andre kristne fra Syria. Nok en gang støtter Vesten et opprør som fører til at de kristne blir skyteskive for grupper som kjemper mot hverandre.

Hvor skal Syrias kristne dra? Og hva skjer med landet der hvor Paulus fikk sitt kall til omvendelse og misjonstjeneste?

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO