Gå til innhold

16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

100 bibler på 1000 dager - status sommeren 2014

Foto: 100 bibler på 1000 dager - status sommeren 2014

100 oversettelser på 1000 dager

14. august 2014.

- en mulighet til å nå 500 millioner mennesker

De 146 bibelselskapene i verden har gått sammen om et felles løft: Å fullføre 100 bibeloversettelser på 1000 dager. Disse oversettelsene har vært under arbeid i mange år, i samarbeid med nasjonale kirker og andre organisasjoner for bibeloversettelse, som Wycliffe og SIL. Nå vil vi øke tempoet i innspurten og gjøre en ekstra innsats med å finansiere trykking og utgivelse, så disse 100 oversettelsene som er nesten ferdige, kan gis ut i 2013-2015.

De 100 oversettelsene vil gi 500 millioner mennesker muligheten til å lese Bibelen på sitt eget språk. 45 av biblene er oversettelser til språk som aldri har hatt en hel bibel før. 11 av biblene kommer ut i land hvor en bibeloversettelse ikke kan omtales offentlig.

15 av de 100 oversettelsene er alt utgitt, mens 6 er under trykking. 37 blir klargjort til trykking, mens 42 ennå er i oversettelsesfasen.

40 av de 100 oversettelsene trenger mer støtte før de kan gis ut. Det trengs 4,25 millioner kroner til 14 oversettelser nå i 2014, og nye 5,95 millioner kroner til 26 oversettelser i 2015.

Vær med og støtt arbeidet med bibeloversettelser

Aktuelle prosjekter

Hvilket bibelarbeid ligger ditt hjerte nærmest?

Gavene vi mottar går til å gi Bibelen til mennesker som ikke har den fra før og som ikke har mulighet til å skaffe seg en bibel på egenhånd.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO