Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

100 bibler på 1000 dager - status sommeren 2014

Foto: 100 bibler på 1000 dager - status sommeren 2014

100 oversettelser på 1000 dager

14. august 2014.

- en mulighet til å nå 500 millioner mennesker

De 146 bibelselskapene i verden har gått sammen om et felles løft: Å fullføre 100 bibeloversettelser på 1000 dager. Disse oversettelsene har vært under arbeid i mange år, i samarbeid med nasjonale kirker og andre organisasjoner for bibeloversettelse, som Wycliffe og SIL. Nå vil vi øke tempoet i innspurten og gjøre en ekstra innsats med å finansiere trykking og utgivelse, så disse 100 oversettelsene som er nesten ferdige, kan gis ut i 2013-2015.

De 100 oversettelsene vil gi 500 millioner mennesker muligheten til å lese Bibelen på sitt eget språk. 45 av biblene er oversettelser til språk som aldri har hatt en hel bibel før. 11 av biblene kommer ut i land hvor en bibeloversettelse ikke kan omtales offentlig.

15 av de 100 oversettelsene er alt utgitt, mens 6 er under trykking. 37 blir klargjort til trykking, mens 42 ennå er i oversettelsesfasen.

40 av de 100 oversettelsene trenger mer støtte før de kan gis ut. Det trengs 4,25 millioner kroner til 14 oversettelser nå i 2014, og nye 5,95 millioner kroner til 26 oversettelser i 2015.

Vær med og støtt arbeidet med bibeloversettelser

Aktuelle prosjekter

Hvilket bibelarbeid ligger ditt hjerte nærmest?

Gavene vi mottar går til å gi Bibelen til mennesker som ikke har den fra før og som ikke har mulighet til å skaffe seg en bibel på egenhånd.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO