Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Bibeloversettelse til kabylisk.

Foto: Bibeloversettelse til kabylisk.

Bibelen til berberfolket

14. august 2014.

Det Norske Bibelselskap støtter trykking og distribusjon av Det nye testamentet og Salmenes bok til berberspråket kabylisk. Mange i denne folkegruppen har liten eller ingen inntekt, og bibelutgavene må subsidieres for at folk skal ha råd til å kjøpe dem. Berberfolket utgjør ca. åtte millioner av befolkningen i Algerie.

Kabyliske dialekter snakkes av omkring åtte millioner mennesker, men kabylisk eksisterte bare som et muntlig språk, fram til Bibelselskapet ga ut Det nye testamentet i 1993.

Det nye testamentet var den første trykte boka på kabylisk. I dag er bare Det nye testamentet og Salmenes bok oversatt. Det Norske Bibelselskap støtter arbeidet med å oversette resten av Bibelen til kabylisk. Hele Bibelen skal være ferdig i 2015.

Tegneseriebibel
Bibelselskapet vil i 2014 også støtte trykking og distribusjon av 2000 tegneseriebibler for barn på kabylisk. Siden de fleste berbere har liten inntekt, blir utsalgsprisen subsidiert. Bibelselskapet støtter også en ny bibelutgave med forenklet språk, som egner seg til leseopplæring.

Over 100.000 kristne
På begynnelsen av 1980-tallet fantes det bare omkring 2000 algeriske kristne i Algerie. I dag er det over 100.000 kristne i landet. Kirkene vokser raskt, særlig i regionen Kabylia, nord i Algerie.

- For det kabyliske folket er det viktig å få Bibelen på sitt eget språk. Arabisk er et fremmedspråk for dem, og det blir forbundet med språklig og kulturell undertrykking. En kabylisk oversettelse av Bibelen taler på en helt annen måte til hjertet, sier Jan Opsal som er dosent i religionshistorie ved Misjonshøgskolen.

Les mer om kirkeveksten i Algerie.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO