Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

<strong>Romerske kirkeruiner i Tipasa:</strong> Kristendommen spredte seg tidlig i hele Nord-Afrika. Tipasa var allerede på 200-tallet et kristent bispesete og har i dag ruiner etter tre kirker fra romersk tid: Den store basilikaen (bildet), Aleksanders basilika og St. Salsas basilika. St. Salsa var en kristen kvinne som på 300-tallet ble steinet til døde.

Foto: Romerske kirkeruiner i Tipasa: Kristendommen spredte seg tidlig i hele Nord-Afrika. Tipasa var allerede på 200-tallet et kristent bispesete og har i dag ruiner etter tre kirker fra romersk tid: Den store basilikaen (bildet), Aleksanders basilika og St. Salsas basilika. St. Salsa var en kristen kvinne som på 300-tallet ble steinet til døde.

Det lille frøet som ble til en kirke

14. august 2014. Bernt Greger Olsen

Bibelarbeidet i Algerie er bemerkelsesverdig. Vi har støttet det i mange år, men tidligere kunne vi ikke fortelle om det, fordi kirken var i en så presset situasjon. Likevel var norske givere trofaste og støttet et arbeid vi ikke kunne snakke høyt om.

Bernt Greger OlsenKirkefaderen Augustin (d. 430 e. Kr.) var fra Algerie. På hans tid fantes det en stor kristen kirke rundt hele Middelhavet. Vi ser tydelige spor etter dette i de mange romerske kirkeruinene. Det som begynte med noen få, skremte disipler i Jerusalem, var på fire århundrer blitt til en stor kirke.

De kabylisk-talende berberne i Nord-Afrika var den gangen et kristent folkeslag. Men på 600-tallet kom de arabiske erobrerne med sin nye religion, og de kristne kirkene ble ødelagt og etter hvert nesten utryddet i Nord-Afrika.

Borgerkrigen på 90-tallet
I tiden da Algerie var fransk koloni, vendte kirken tilbake, men den fikk aldri noe dypt feste blant berberne. Men noe skjedde utover 1900-tallet: Både protestanter og katolikker forkynte Ordet i ord og gjerning, og et frø ble sådd. Etter den fryktelige borgerkrigen på 1990-tallet begynte en del mennesker med muslimsk bakgrunn å komme til kristen tro. I løpet av de siste 10-15 årene har det lille frøet vokst og blitt til en sterk og livskraftig kirke – under stor motstand og direkte forfølgelse.

Enorm kirkevekst
Nå har kirken blitt så stor at myndighetene har gitt opp forsøket på å stoppe den – den gror vilt! Godt over 100.000 mennesker kommer sammen til gudstjenester og andre kristne samlinger hver uke. Noen kan ikke komme til gudstjenester på grunn av motstand innen familien, men de finner andre måter å ha fellesskap på.

Bibelsk kirke
Dette er en kirke som ikke har noe annet fortegn enn at den kaller seg bibelsk. Den er ikke blitt splittet i ulike kirkesamfunn, og det er ikke mulig å sette noen merkelapp på den. Men de troende har et sterkt behov for å komme sammen, og det er de kristne samlingene som gir dem kraften som bærer dem gjennom uken som kommer.

En stor feil
Kirkefader Augustin gjorde én stor feil, sier Ali Khidri i Bibelselskapet i Algerie: Han oversatte aldri Bibelen til det lokale språket. Hadde han gjort det, ville utviklingen antakelig ha blitt en annen. Ikke rart at oversetterne til kabylisk nå arbeider intenst for å gjøre ferdig hele Bibelen på sitt eget språk innen 2015.

Norske givere er med og støtter dette arbeidet. Inntil oversettelsen er ferdig, bruker kirken arabiske bibler, som de fleste kan lese, og det kabyliske nytestamentet som kom for noen år siden. Jeg skulle ønske at mange nordmenn kunne oppleve Kristusgleden til berberne!


En medarbeider fra De forente bibelselskaper (UBS) har besøkt regionen Kabylia i Algerie. Vi kan ikke gjengi navnet på medarbeideren eller på den ene landsbyen vi skriver om, heller ikke etternavnet til dem som er intervjuet, men vi vil likevel formidle personlige hilsener om hva Bibelselskapets arbeid betyr for dem.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO