Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

- Det er helt avgjørende at alle i Algerie kan få tilgang til Bibelen,også de som er fattige, sier Fouzia som er aktiv i menigheten i byen Akbou.

Foto: - Det er helt avgjørende at alle i Algerie kan få tilgang til Bibelen,også de som er fattige, sier Fouzia som er aktiv i menigheten i byen Akbou.

Takk til Bibelselskapet!

14. august 2014.

I byen Akbou er det en stor kristen menighet som ble startet for få måneder siden. Medlemmene i menigheten kan fortelle om sitt første møte med Bibelen, og om hvor takknemlige de er for Bibelselskapets arbeid.

- Jeg var den første som ble kristen i familien min. Det var broren til en venn av meg som sendte meg en bibel, for han hadde hørt at jeg var interessert i kristendommen, forteller Fouzia.
- Sammen med Bibelen sendte han en lapp der han ba meg å begynne med Det nye testamentet og Matteusevangeliet. Jeg leste det og ble grepet av Jesu kjærlighet og læren om å elske hverandre og å vende det andre kinnet til. Dette var noe helt annet enn det jeg hadde hørt før - jeg ble helt betatt av det!
- Bibelen er ikke som andre bøker - den er Guds Ord, den er Livet. Bibelen forteller oss om Guds kjærlighet til oss.
- Det er helt avgjørende at alle i Algerie kan få tilgang til Bibelen, også de som er fattige.
- Jeg vil oppfordre alle andre bibelselskaper til å fortsette å støtte Bibelselskapet i Algerie, slik at alle som er interessert, kan få kjøpt en bibel som de har råd til.


- Når en familie vender om til Kristus, spør den alltid etter bibler, forteller Rabah.
Rabah tilhører menigheten i byen Akbou.

- Mange i Kabylia hungrer etter Guds Ord, og hele familier blir kristne. Den hellige ånd berører stadig flere. Her i kirken vår har vi tre gudstjenester hver uke. Bibelen er helt sentral, og vi prioriterer bibelundervisning høyt, forteller Rabah.
- Siden kirken ble åpnet for fem måneder siden, har jeg tre ganger dratt til Bibelselskapet og kjøpt 500 bibler. Uten støtten fra Bibelselskapet ville vi aldri hatt råd til biblene våre. De koster egentlig mye mer enn det vi betaler for dem.
- Når en familie vender om til Kristus, spør de alltid etter bibler. Selv om biblene vi selger ikke er dyre, er de fleste her så fattige at de må få dem på avbetaling. Noen ganger betaler de i kirken som har penger til det, for bibler som de fattigste medlemmene kan få.

- I den kristne troen møtte jeg en Gud som kjenner navnet mitt, som elsker meg og ønsker meg velkommen til seg, sier Fahrid.
Fahrid ble kristen som 16-åring.

Amina leder lovsangen i kirken sin i Algerie. Hun er også frivillig medarbeider i Bibelselskapet.
Amina leder lovsangen i kirken sin i Algerie.

Monsignor Ghaleb Bader er erkebiskop i Algerie.
Monsignor Ghaleb Bader er erkebiskop i Algerie.

Ali Khidri, Bibelselskapet i Algerie.
Ali Khidri, Bibelselskapet i Algerie.

«Jeg var 16 år da noen kristne ga meg et nytestamente og en lydkassett med forkynnelse på språket mitt, kabylisk. Jeg hadde vært på leting etter Gud lenge, og ble så grepet da jeg både leste og hørte Gud tale til meg på mitt eget språk. I islam snakker Gud bare arabisk. I den kristne troen møtte jeg en Gud som kjenner navnet mitt, som elsker meg og ønsker meg velkommen til seg.» (Fahrid)


«Det er ikke lett å være kristen i Algerie. Jeg skulle ønske jeg kunne bære Bibelen synlig på gata, eller lese den på bussen. Mange er redde for å gå i kirken. Men vi har en Gud som beskytter oss! Vær så snill å be for oss kristne i Algerie, at vi må få både mot og styrke.» (Amina leder lovsangen i kirken sin i Algerie. Hun er også frivillig medarbeider i Bibelselskapet.)«Her i Algerie er det bare hos Bibelselskapet folk kan få kjøpt bibler. Til og med vi katolske prester må kontakte Bibelselskapet når vi trenger en bibel. De utfører en så viktig tjeneste når de skaffer til veie denne boka, som er helt ulik alle andre.» (Monsignor Ghaleb Bader, erkebiskop i Algerie).
«Jeg vil gjerne takke alle som hjelper til med å finansiere biblene vi distribuerer her i Algerie. Takk for både gaver og forbønn.Vær med og be om at mange flere vil vende seg til Gud, og at vi må klare å finne eller bygge flere kirkebygninger. For kirkene vokser så raskt. Be også om at loven fra 2006 som gjør kristne til kriminelle dersom de deler sin tro med andre, vil bli trukket tilbake.» (Ali Khidri, Bibelselskapet i Algerie)

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO