Gå til innhold

16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Bibelselskapet gir studentene ved bibelseminaret i Changsha bokpakker med studiebibler, oppslagsverk og bibelkommentarer. (Foto: Dag K. Smemo)

Foto: Bibelselskapet gir studentene ved bibelseminaret i Changsha bokpakker med studiebibler, oppslagsverk og bibelkommentarer. (Foto: Dag K. Smemo)

Bibler til fremtidens pastorer

04. desember 2014. Hans J. Sagrusten | Foto: Dag K. Smemo


Studentene ved bibelseminaret i Changsha er fremtiden for kirken i Hunan-provinsen. Bibelselskapet støtter studentene her med studiebibler og teologisk litteratur som skal hjelpe dem fram mot målet: En tjeneste i kirken.

Bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen deler ut bokpakker ved bibelseminaret i Changsha.
Bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen deler ut bokpakker ved bibelseminaret i Changsha.

Det er stor mangel på pastorer i den raskt voksende kirken i Hunan-provinsen. Ved bibelseminaret i Changsha møter vi årets nye studenter. De får hver sin bokpakke fra Bibelselskapet, med studiebibler, oppslagsverk og bibelkommentarer til bruk i studiene.

En av de nye studentene er Liao Guang Ping (33). Han gikk de to første årene for lenge siden, før han begynte å studere medisin. Nå har han kommet for å gå det tredje året.

Målet er å bli pastor i hjembyen lenger vest i provinsen. Han er nettopp ferdig utdannet lege, men kallet til å bli pastor er viktigere. Derfor vil han fullføre pastorutdannelsen.

Han møtte kristendommen for første gang som 15-åring. Men dette var i en av de mange sektene som er preget av vranglære. I sekten var det bare lederen som hadde en bibel; ingen andre hadde en bibel å lese i. Men en gang fikk han en bibel av en kristen pastor. Endelig kunne han studere Bibelen selv og se hva som sto der.

– Da jeg leste Bibelen selv, oppdaget jeg at sekten jeg var med i, ikke forkynte rett. Etter å ha lest Bibelen, forlot jeg dem og ble med i en vanlig kirke i byen.

I kirken var det mange eldre, men ingen pastor. Dette grep den unge mannen.
– Jeg kjente et kall til å bli pastor. Hver gang de eldre i kirken sang en av de gamle salmene, ble jeg svært rørt. Da fikk jeg et sterkt ønske om å bli pastor.

Han synger den gamle salmen med vakker sangstemme. Tonen er en lokal folketone fra dette området. Tonespråket er melankolsk, som i norske folketoner. Teksten handler om det Jesus sa til disiplene sine, at det er for få som vil arbeide på markene:

«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» (Matt 9,37-38)

Sangen fortalte at Herren sørger over mangelen på arbeidere. Det var denne sorgen som grep den unge mannen. Da han var 20 år gammel, begynte han derfor på bibelseminaret i Changsha og gikk de to første årene der.

Tilbake i hjembyen ble han bibellærer i kirken sin. Det er en viktig tjeneste. Det er nemlig få pastorer i kirkene i Hunan; i hjembyen hans er det bare to pastorer, som har 13 kirker og 40 møtesteder å betjene. Derfor er det bibellærerne og forkynnerne som leder de fleste samlingene i kirkene.

Samtidig studerte han medisin og klarte å fullføre den lange utdannelsen. Men han har aldri glemt kallet til å bli pastor, og nå da bibelseminaret er utvidet med et tredje år, har han kommet tilbake. I stedet for å gå inn i en godt betalt legestilling vil han følge det gamle kallet til å bli pastor.

Som pastorstudent er det viktig å kunne mange bibelvers utenat. Så langt har han lært ca. 200 vers, men målet er å kunne 500 vers. Han forklarer selv grunnen til at det er viktig å lære Bibelen utenat:
– Vi vil lære de troende at Gud kan tale til dem i ulike situasjoner i livet. Da bruker Gud de bibelordene vi alt har i hjertet.

Slik tenker en kommende pastor om ordene i Bibelen: Det er gjennom disse ordene Gud taler til oss. Derfor forbereder Liao Guang Ping seg til å dele Guds Ord med andre i fremtidens kirke i Kina.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO