Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Kirken ved elva: Medlemmene må krysse elva for å komme til kirken. Yang Jinying brakk nylig armen da hun gled på steinene og falt. (Foto: Dag K. Smemo)

Foto: Kirken ved elva: Medlemmene må krysse elva for å komme til kirken. Yang Jinying brakk nylig armen da hun gled på steinene og falt. (Foto: Dag K. Smemo)

Kirken ved elva

04. desember 2014. Hans J. Sagrusten | Foto: Dag K. Smemo

I en dal med utsikt over åser og rismarker ligger Luo Shui-kirken. Den eneste veien hit går over en steinete elv. Mange av medlemmene må gå i flere timer for å komme hit.

Det er bare et år siden menigheten fikk kjøpt dette huset, som egentlig er et lite småbruk. I dag kan vi gå tørrskodd fra stein til stein; andre ganger er elva så stor at en må vasse over.

Det er omkring tretti kristne som møtes her. Menigheten ble startet i 1995 av Wu Qiang Jin (73). Før måtte hun gå i mer enn tre timer for å komme til Jiao Zi Ya-kirken (se side 12). Men da flere godt voksne kvinner kom til tro, spurte de om lov til å holde gudstjenester her i dalen.

De møttes først i hjemmene. Men for et år siden fikk de samlet nok penger til å kjøpe dette huset. Nå er den lille kirken et av tre møtesteder som har sprunget ut av Jiao Zi Ya-kirken. Tong Xin Jun, en stillferdig ungkar på 40 år, er leder for den lille menigheten.

Selv om de har fått kortere vei, er det fremdeles flere som må gå langt. Yang Jinying går med armen i gips etter at hun gled og falt på vei over elva. Hun har to timer å gå for å komme til gudstjeneste.

To andre kvinner kommer alltid arm i arm. Tong Simei har tre timer å gå, men på veien tar hun alltid med seg Zhou Maoying, som har to timer å gå. Zhou Maoying er nemlig blind og trenger en arm å holde tak i.

Det er mange sekter i området. Disse sektene hevder å være den eneste veien til frelse, og pastor Chen Zhisom er på besøk, oppfordrer menigheten sterkt til å holde seg til kirken. Han leser ordene i Efeserbrevet 4 høyt:

«Vi skal ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet»
(Efes 4,14-15).

En av kvinnene har med seg et lite barn. Li Yue Ying (47) er tante til jenta på to år, som hun bærer i en bærestol på ryggen. Hun har en bibel fra før, men den er så slitt at hun er glad for å få en ny.

– Jeg passer på niesen min, som er datteren til min yngre bror. Både han og kona arbeider i Guangzhou. De kan ikke komme hjem oftere enn en gang i året. Derfor er det jeg som passer på henne.

Slik er livet for mange i den raskt voksende kinesiske økonomien. Foreldre må forlate barna sine i uker og måneder for å arbeide i industrien. Derfor er det så få i foreldregenerasjonen i kirkene. Vi møter mest besteforeldre og barn; foreldrene er langt borte for å tjene penger til familien. Det er en ny utfordring for kirken i Kina å nå disse menneskene med Guds Ord.

Li Yue Ying har gått i to timer for å komme hit i dag.

– Wu Qiang Jin ba meg med hit i 1998. Jeg ble kristen og begynte å lese i Bibelen. Men kirken ligger langt fra landsbyen min. Så da noen fra en av sektene spurte meg om å bli med hos dem, gikk jeg dit. Hun trodde at sekten var en vanlig kirke, men skjønte snart at de ikke underviste sannheten.

– De har mange underlige regler. De sier blant annet at Jesus allerede har kommet tilbake. Jeg visste at det ikke stod noe slikt i Bibelen, så jeg sluttet å gå dit.

I dag har hun og de andre i menigheten fått en ny bibel. Hun slår raskt opp på favorittbibelverset sitt, som er Johannes 3,16. – Jeg elsker å lese hvor høyt Gud elsker oss. Jeg elsker også ham!

Kirken ved elva

Bilde 1: Kirken er et småbruk som menigheten fikk kjøpt for et år siden.
Bilde 2: - Før kunne jeg bare lese navnet mitt. Men nå har jeg lært å lese de fleste ordene i Bibelen. Jeg prøver å følge teksten når forkynneren leser fra Bibelen i kirken, og litt etter litt har jeg lært å lese, sier Wang Juxiang (68)
Bilde 3: Tong Simei tar alltid med seg Zhou Maoying, som er blind, til kirken.
Bilde 4: Li Yue Ying (47), Wu Qiang Jin (73) og Wu Xiu Ying (58) var de tre første medlemmene i menigheten.


Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO