Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

Dag K. Smemo

Foto: Dag K. Smemo

Vi kunne ha trykt en million flere bibler til Kina

04. desember 2014. Hans J. Sagrusten

Verdens største bibeltrykkeri finner vi i Nanjing i Kina. Foruten kinesiske bibler leverer de rimelige bibler til mange andre land, særlig i Afrika og Øst-Europa. Men behovet for kinesiske bibler er og blir den viktigste begrunnelsen for å ha et trykkeri i Kina. Fremdeles er trykking og distribusjon av bibler underlagt kontroll og kan bare skje gjennom Tre Selv-kirken.

Målsettingen for 2014 er å trykke 3,5 millioner bibler til Kina. Dette har kinesiske myndigheter gitt tillatelse til. Men økonomien setter grenser for hvor mange bibler vi kan trykke. 1,5 million av biblene kan selges til full pris. De resterende 2 millioner må trykkes med økonomisk støtte og selges til redusert pris, slik at også fattige kristne har råd til dem.

I dag rekker støtten fra bibelvenner til å trykke 1 million bibler i året til redusert pris. På tross av stor giverglede i Norge mangler vi fremdeles midler til den siste millionen.

Papiret i én kinesisk bibel koster snaue 10 kroner. For 500 kroner kan 50 kinesiske kristne få kjøpe en bibel som de har råd til.

Bli fast giver til bibler til Kina

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO