Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Over hele Ukraina samles kristne fra ulike kirkesamfunn til bønn for landet. (Foto: Det ukrainske bibelselskap)

Foto: Over hele Ukraina samles kristne fra ulike kirkesamfunn til bønn for landet. (Foto: Det ukrainske bibelselskap)

Bibelen gir håp i Ukraina

07. april 2014.

«Mer enn noen gang er Kirken viktig for vårt land.» Det skrev fungerende forsvarsminister i Ukraina i et brev til landets kirkeledere, der han redegjorde for situasjonen i landet.

Uansett hvor vanskelig det kan virke, med alle de sterke følelsene, frustrasjonen og bekymringen for framtida, har de ukrainske kristne funnet styrke og trøst ved å være fast i troen på Jesus Kristus. De deler budskapet om Guds rettferdighet og trofasthet med sine medborgere i kirkene, men også på gater og torg.

Økumenisk og tverreligiøs forbrødring
De uventede og urovekkende hendelsene i landet vårt har bidratt til en enestående samhørighetsfølelse og til en åndelig mobilisering av hele nasjonen. Særlig oppsiktsvekkende er solidariteten som har kommet til syne mellom representanter for de ulike religionene i landet: Muslimske og jødiske ledere har sammen med kirkeledere for de ulike kristne trossamfunnene samlet seg om en felles uttalelse der de oppfordrer til fred og enhet i landet.

En av de nasjonale tv-kanalene samlet de religiøse lederne og andre framstående personer under parolen «Ett land». I sendingen minnet presidenten i Ukrainsk samling for religionsfrihet, Viktor Yelenskyi, seerne om at det på slutten av 80-tallet ble spådd alvorlige konflikter mellom de ulike religiøse gruppene i landet. I dag ser vi at det religiøse mangfoldet faktisk har bidratt til en konsolidering av det ukrainske samfunnet, påpekte han.

Bønn for Ukraina
I løpet av de siste månedene, mens den spente situasjonen på Krim og i de sørøstlige delene av landet tiltok, har kirkene og de troende intensivert arbeidet: Kristne fra ulike kirkesamfunn har kommet sammen i ulike deler av landet for å faste og be om fred, handlekraft og visdom blant de politiske lederne i Ukraina og resten av verden.

I Kharkiv, Donetsk og Dnipropetrovsk i Øst-Ukraina, har det hver morgen blitt holdt utendørs bønnemøter på sentrale torg. I Lviv i Vest-Ukraina holdes det 15 minutters bønnesamlinger hver time på dagen, fra 9 om morgenen til 21 om kvelden. I tillegg til de ukentlige bønnesamlingene på Maidan-plassen, har det i Kiev blitt satt opp bønnetelt som er åpne for alle som vil snakke med frivillige medarbeidere og samles i bønn. Det samme skjer i nesten alle andre byer over hele landet.

Bibelmangel
I forbindelse med denne åndelige oppvåkningen er behovet for bibler større enn noen gang. Det ukrainske bibelselskapet har de siste månedene mottatt hundrevis av telefonsamtaler og andre forespørsler om bibler. Blant annet via Facebook og sosiale medier rapporterer Kirkene og frivillige medarbeidere om arbeidet som gjøres: De påpeker at de ikke har tilgang på nok bibler i forhold til etterspørselen.

Derfor har Det ukrainske bibelselskap lansert et prosjekt for å spre en utgave av Det nye testamentet med uthevede tekststeder som formidler håp og framtidstro. Takket være støtte fra blant annet Det Norske Bibelselskap håper vi å kunne distribuere 20 000 utgaver til alle som i denne spente situasjonen snarest trenger sannhetens ord til oppmuntring.

Guds omsorg står fast
De dramatiske hendelsene og de raske endringene i landet vårt har lært oss den mest dyrebare sannheten: Vi kan ikke vite hva som vil skje i morgen, men vi vet at Herren er nær, og hans omsorg for oss står fast, slik at vi kan glede oss over et evig håp og Guds kjærlighet til oss – og at vi lar ham gjennomføre sin plan for våre liv!

Rostyslav Stasyuk
Det ukrainske bibelselskap

Over hele Ukraina samles kristne fra ulike kirkesamfunn til bønn for landet. (Foto: Det ukrainske bibelselskap)

Bønn for Ukraina

Over hele Ukraina samles kristne fra ulike kirkesamfunn til bønn for landet. (Foto: Det ukrainske bibelselskap)
«Vi kan ikke vite hva som vil skje i morgen, men vi vet at Herren er nær, og hans omsorg for oss står fast, slik at vi kan glede oss over et evig håp og Guds kjærlighet til oss – og at vi lar ham gjennomføre sin plan for våre liv!»

Gi en gave til Ukraina!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO