Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

John Doherty er generalsekretær i Bibelselskapet i Nord-Irland. (Foto: Hans Johan Sagrusten)

Foto: John Doherty er generalsekretær i Bibelselskapet i Nord-Irland. (Foto: Hans Johan Sagrusten)

- Det ligger store offer bak gavene

11. juli 2014. Hans J. Sagrusten

John Doherty (61) leder Bibelselskapet i et av de minste landene i Europa. De økonomiske nedgangstidene har rammet Nord-Irland svært hardt, og folk flest strever for å klare seg. Likevel opplever Bibelselskapet at giverne ofrer mye for å støtte bibelarbeidet i andre land.

- Nord-Irland er et veldig lite land. Vi er bare 1,8 millioner mennesker. Det er på mange måter et svært oppsplittet land. Protestanter og katolikker går på egne skoler, vi arbeider på forskjellige steder, vi går på forskjellige puber, og vi bor på hver vår side av byen.

- Også kirkene er splittet. Den katolske kirken er sterk, men de protestantiske kirkene er splintret opp i mange forskjellige trosretninger og kirkesamfunn. Men Bibelselskapet er respektert av alle, fordi oppdraget vårt er så enkelt, og det er å løfte fram Bibelen. For alle kirkene og alle skolene bruker Bibelen. Vår oppgave er å fremme at folk skal bruke Bibelen.

- Helt siden vi startet for 200 år siden, har vi vært konsentrert om å samle inn penger til bibelarbeid i andre land. Men ettersom vi har sett tilbakegangen i bibellesingen blant folk, har vi vært nødt til å tenke: Hvordan kan vi på nytt tenne kjærligheten til Bibelen her i vårt eget land? For hvis du ikke setter Bibelen høyt selv, da bryr deg ikke om at folk i andre land ikke har en bibel. Så vi prøver å gjøre begge deler: Vi vil opprettholde forpliktelsene våre i andre land, men vi vil også støtte kirkene hjemme i arbeidet med å få folk til å lese Bibelen. De siste årene har økonomien vært i fritt fall, forteller John. Hvert fjerde butikklokale i Belfast står tomt, og boliger er bare halvparten så mye verdt som for noen år siden.

- Folk sitter med huslån som er dobbelt så høye som verdien på huset. De betaler dyrt på et hus som de ikke kan selge. Det har ført til personlige konkurser og nedgang i alle bransjer. Mange er nødt til å ha to jobber for å kunne forsørge familien, og noen må selge bilen. Mange har begynt å varme opp bare ett rom i huset, eller setter på varmen bare i helgene.

- Giverne våre sliter virkelig for å støtte oss, og gaveinntektene viser sterk nedgang. Vi er et lite bibelselskap med en liten stab; vi er bare tre ansatte på heltid og en på deltid. Derfor klarer vi å tilpasse oss nedgangen, og vi samarbeider tettere med kirkene for å finne nye prosjekter.

- Likevel lover Bibelselskapet i Nord-Irland å støtte bibelarbeidet på Cuba med 250.000 kroner i 2014, og bibler til Kina med 300.000 kroner?

- I 2014 har noen av de mest trofaste giverne våre velsignet oss med en siste, testamentarisk gave. Dette kom uventet, og noen av gavene var overraskende store. Så vi kan faktisk ta på oss større forpliktelser overfor både Kina og Cuba i år og neste år, på grunn av disse gavene. I år støtter vi prosjekter i 44 ulike land, og vi ønsker bare å øke støtten til hvert eneste et av dem. Når vi kommer til slutten av året, håper jeg vi har bidratt med mellom 3,5 og 4 millioner kroner i andre land.

- Det er veldig mye penger i deres situasjon?

- Ja. Men vi har en stor generasjon av eldre som er svært glade i Bibelen, og det gjør dem vondt å vite at det er mennesker i andre land som ikke har Bibelen på sitt eget språk, eller som ikke har råd til å kjøpe en bibel. Disse giverne har et svært gavmildt hjerte, og vi blir stadig overrasket over offerviljen deres.

- For norske givere er det inspirerende å høre om noen som bor så nær oss som dere i Nord-Irland, som har så store økonomiske problemer, og som likevel har så stor giverglede.

- Ja, mange av gavene til Bibelselskapet i Nord-Irland kommer fra folk som har så lav inntekt at de ikke betaler skatt, enten de er minstepensjonister eller trygdede. Dette viser at folk virkelig ofrer mye. Det kan være lett for en som er rik å gi en stor gave, men de gavene vi setter størst pris på, er de som det ligger store offer bak. Og dem får vi mange av.

Aktuelle prosjekter

Hvilket bibelarbeid ligger ditt hjerte nærmest?

Gavene vi mottar går til å gi Bibelen til mennesker som ikke har den fra før og som ikke har mulighet til å skaffe seg en bibel på egenhånd.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO